AFAS Implementation Accelerator

AFAS Implementation Accelerator

Best practice aanpak voor succesvolle implementatie en optimalisatie van AFAS

 
Met de AFAS implementation Accelerator in Rules wordt aan de hand van een best practice aanpak de kans op een succesvolle implementatie, inrichting of optimalisatie van de AFAS Software sterk vergroot.

Bovendien biedt de implementatieversneller de mogelijkheid om diverse rapportages te creëren op basis waarvan de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Hierdoor zijn procesmatige en organisatorische veranderingen op voorhand binnen de organisatie bekend en is de organisatie in staat om het maximale rendement uit het AFAS implementatietraject te halen. Door het gebruik van de accelerator wordt het proces, de inrichting van functionaliteiten en de uitrol op gestandaardiseerde wijze vastgelegd. Dit vormt de basis voor een succesvol project.

De AFAS Implementation Accelerator in Rules biedt organisaties die de AFAS Software willen implementeren en inrichten een ‘quick start solution’ die hen snel op weg helpt en de gewenste garantie biedt voor een zorgvuldige implementatie en gebruik van AFAS.


Rules AFAS Implementation Accelerator:

  • Verkrijg inzicht in bedrijfsprocessen, functies en functionaliteiten
  • Bepaal hoe processen verlopen en wat nodig is
  • Stel vast hoe het pakket en proces moet worden ingericht
  • Ken de gevolgen voor de organisatie
  • Implementeer snel en zorgvuldig de AFAS software
AFAS Procesmodel
 
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie