Rules & ArchiMate®

Rules & ArchiMate®

Duidelijke notatie, heldere definities en eenduidige communicatie

 
ArchiMate® helpt de ontwikkeling, het onderhoud en de uitvoering van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuur op eenduidige wijze te beschrijven en communiceren. Deze open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen wordt in Rules volledig ondersteund. Zowel de volledige notatie, het metamodel, alle architectuurplaten als resources zijn inbegrepen.

De kracht van ArchiMate® in Rules ligt in de mogelijkheid om verregaande samenhang te creëren. Samenhang tussen de bedrijfslaag, applicatielaag en technische laag én samenhang tussen alle componenten binnen deze drie lagen. ArchiMate® in Rules helpt heldere verbanden te leggen tussen processen, diensten, functies, gebeurtenissen, het applicatielandschap, informatieprocessen, software, hardware en de communicatie-infrastructuur. Dit alles in relatie tot het gedrag, de interne structuur en het gebruik van informatie binnen de organisatie.

ArchiMate® in Rules maakt eenduidige communicatie mogelijk met een duidelijke notatiewijze en heldere definities en draagt bij aan de succesvolle realisatie van uw IT-projecten. Het verschaft overzicht, inzicht en creëert samenhang.

Rules & ArchiMate®:

  • Modelleer op hoog niveau binnen een domein
  • Modelleer relaties tussen verschillende domeinen
  • Creëer een gedegen basis voor visualisaties en analyses
  • Creëer inzicht, overzicht en samenhang
  • Maak eenduidige communicatie mogelijk


ArchiMate® demovideo
 
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie