Mavim Blog

Keep IT Simple

blogimage

Compliant is niet hetzelfde als veilig

Tijdens mijn research over informatiebeveiliging binnen de lokale overheid sta ik stil bij een complex speelveld, te weten ‘het sociaal domein' en het onderwerp 'privacy'. Er wordt veel over gesproken en er worden PIA’s uitgevoerd. De gemeente is eindverantwoordelijk, maar is dat wel realistisch? Moet dit niet een ketenverantwoordelijkheid zijn?
blogimage

10 eenvoudige stappen voor het maken van een procesblauwdruk

Zoals iedereen die ooit een huis heeft gebouwd begrijpt, biedt een blauwdruk u de basis en beste kans op het succesvol bereiken van uw doelstelling. Ook in de bedrijfswereld kan een blauwdruk een effectief instrument zijn.
blogimage

Hoe selecteer je als gemeente een goed informatiebeveiligingssysteem?

Allereerst is informatiebeveiliging en met name een ISMS niet te vatten in één tool. Het is veelal een samenstelling van meerdere instrumenten, waarbij vooral de rol die de menselijke factor speelt op de mate waarmee u grip krijgt op dit complexe thema van groot belang is.
blogimage

3 maatregelen voor digitale transformatie bij de overheid

De serviceverlening van de overheid richting de burger is voor verbetering vatbaar. Burgers verwachten anno 2017 dat ze als klant worden behandeld in plaats van als belastingplichtige. Dat is goed mogelijk, maar dan moet het roer wel om. Een digitale transformatie kan die dienstverlening moderniseren. Daarvoor zijn 3 maatregelen onvermijdelijk.