Business Transformation Framework

Business Transformation Framework

Helpt een succesvolle transformatie van uw organisatie te realiseren; van strategie tot uitvoering

 
We leven in een tijd van ongekende economische en sociale verandering. Om te overleven en te floreren moeten organisaties voortdurend kunnen innoveren en zich snel aanpassen aan nieuwe situaties. Transformaties kunnen bestaan uit een verandering in de missie, een herontwerp van de organisatie, nieuwe systemen of IT-infrastructuur. Deze brede transformaties beïnvloeden niet alleen mensen, maar ook processen en technologie.

Met het Business Transformatie Framework (BTF) wordt uw strategie omgezet in een concreet bedrijfs- en informatiemanagement plan, inclusief een verandering-, programma- en project portfolio. Het BTF helpt organisaties bij het afstemmen van hun bedrijfsstrategie met de voorwaarden, vereisten en principes en in de formulering van een reeks strategische projecten met het oog op de gewenste transformatie.


Met het Business Transformation Framework kunt u:

 • Uw project portfolio uitvoeren met positieve bedrijfsresultaten
 • Inzicht krijgen in de bijdrage van projecten aan (nieuwe) strategieën
 • Business & IT op elkaar afstemmen
 • Strategie en projectontwikkeling synchroniseren
 • De impact (waarom, wat en hoe) communiceren van een wijziging op uw organisatie
Business Transformation framework
Business Transformation framework
 
 
 
 
 


Introductievideo Business Transformation framework
Introductievideo Business Transformation framework

Het Business Transformation Framework:

 • Krijg eerste indruk van het ‘best practices’ Business Transformation Framework
 • Ervaar hoe het Business Transformation Framework helpt bij de vertaling van strategie naar een projectportfolio
 • Zie hoe het Business Transformation Framework een 360 graden blik op uw organisatie werpt
 • Bevat de waarde die het Business Transformation Framework aan uw veranderingsprojecten toevoegt
 
 
 
 
Novius
Business Transformation in samenwerking met Novius
Novius helpt organisaties presteren en excelleren onder verschuivende marktomstandigheden. Vaak met inzet van moderne ICT.

Meer over Novius
Rules
Rules
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal.

Meer over Rules
 
 
 
 

Vijf stappen naar een optimale samenwerking tussen business en IT

Synergie tussen systemen, processen en mensen

 
Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Business & Informatie Planning en Applicatie Implementatie Management. Met Rules voor IT kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.

Rules voor IT stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten.

Dé tool voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:

 • Verminder de complexiteit van IT
 • Versterk de relatie tussen business en IT
 • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
 • Speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern
Rules voor Business & IT Alignment
Rules voor Business & IT Alignment
 
 

Business & Informatie Planning

Succesvol een effectieve verbinding realiseren tussen verandering en strategie? Business & Informatie Planning met Rules verschaft exact dat wat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Rekening houdend met de inhoud, het proces èn de chemie van samenwerking.
Meer over B&IP

Applicatie Portfolio Management

Applicaties eenvoudiger beheren en doelmatiger inzetten? Het APM Framework in Rules biedt het ultieme raamwerk om accuraat de impact van wijzigingen te bepalen. Het stelt organisaties in staat om snel en eenvoudig te kunnen inspelen op veranderingen.
Meer over APM

Applicatie Implementatie Management

Is er een ERP- of andere systeem-implementatie op handen? Applicatie Implementatie Management met Rules is hèt optimale hulpmiddel om gecompliceerde systemen succesvoller, sneller, goedkoper en kwalitatief beter te implementeren.
Meer over AIM
 
Meer zien? Vraag vrijblijvend een demo aan!