Compliance management

Compliance management

Aantoonbaar voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving

 
Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Rules helpt om nieuwe én veranderende wet- en regelgeving effectief en efficiënt te implementeren.


Dé tool voor optimaal compliance management

 • Vertaal regelgeving naar beleid en bedrijfsvoering
 • Verbind normen met de bedrijfsprocessen
 • Creëer inzicht en transparantie
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Vereenvoudig het proces van auditing en controle
 
 
 

Whitepaper Compliance Management

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download gratis whitepaper

Factsheet Compliance Management

Lees hoe Rules helpt externe regelgeving te vertalen naar beleid en bedrijfsvoering.

Download de factsheet
 
 
 

Wat is compliance management?

De achtergrond & theorie

 
Vandaag de dag moeten nagenoeg alle bedrijven voldoen aan tal van regels die of door henzelf, of door overheden, normeringsinstituten, of reguleringscommissies zijn opgelegd. Compliance Management betekent dat de organisatie opereert volgens al deze nieuwe regelgevingen. Daarnaast worden eventuele geïdentificeerde risico’s in het bedrijfsproces aantoonbaar onder controle gesteld door het treffen van de nodige maatregelen.

Wat de regulering, wetgeving of het interne beleid ook is, op het moment dat een bedrijf gecontroleerd wordt moet het kunnen aantonen dat de organisatie dit daadwerkelijk geïmplementeerd heeft en toepast. Wanneer duidelijk is wie wat, hoe en wanneer doet, kan de auditor snel zien dat de bedrijfsvoering in overeenkomst is met de nieuwe regelgeving. Met andere woorden: hoe transparanter de organisatie is, hoe sneller en gemakkelijker dit proces van audit & controle verloopt.

Wat is goed compliance management?
 • Voldoen aan eigen waarden en normen en strategische doelen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Verslaggeving
 • Periodieke evaluatie
 
 
 
 

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Dé tool voor optimaal GRC

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgevingRules voor GRC
Rules voor GRC