Factsheets

Factsheets

Leer | Lees | Zie | Ervaar | Mavim & Rules

 

Factsheet AFAS Implementation Accelerator

Bezig met het implementeren of optimaliseren van AFAS? Met behulp van de AFAS Implementation Accelerator bespaart u tijd, geld en verhoogt u de kans op succes.

Download de gratis factsheet

Factsheet AOIC & AO/IB

Hoe uw administratieve organisatie en interne controlemaatregelen op orde te krijgen? Lees hoe het Rules u hierbij helpt.

Download de gratis factsheet

Factsheet Applicatie Portfolio Management

Lees hoe het APM Framework in Rules helpt om applicaties en systemen doelmatig, efficiënt en effectief in te zetten.

Download de gratis factsheet

Factsheet Application Implementation Manager

Complexe applicaties goedkoper implementeren, upgraden en uitfaseren? Lees hoe het Rules AIM framework u hierbij helpt.

Download de gratis factsheet

Factsheet Application Lifecycle Management

Versnelde selectie, implementatie en adoptie van complexe applicaties? Lees hoe Rules voor ALM structuur biedt.

Download de gratis factsheet

Factsheet Business Transformation framework

Lees hoe het Business Transformation framework fungeert als brugfunctie tussen strategie en uitvoering.

Download de gratis factsheet

Factsheet BPMN

Lees meer over Business & IT alignment met BPMN 2.0 en Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet Rules Cloud Publication

Procesinformatie snel toegankelijk voor uw klanten? Ontdek hoe u dit voordelig realiseert met Rules Cloud Publication.

Download de gratis factsheet

Factsheet Compliance Management

Lees hoe Rules helpt externe regelgeving te vertalen naar beleid en bedrijfsvoering.

Download de gratis factsheet

Factsheet Financieel Procesmodel

Lees meer over het kant-en-klare raamwerk in Rules met financiële processen en inclusief Tax Control Framework.

Download de gratis factsheet

Factsheet GEMMA

De complexiteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering reduceren? Lees meer over GEMMA 2.0 in Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet Governance, Risk & Compliance

Wilt u meer grip op de besturing van uw organisatie? Lees meer over de integrale aanpak van GRC met Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet HKZ

Lees hoe u een goed functionerend kwaliteitssysteem opzet en behoudt met Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet High Level Architectuur

Meer grip op uw informatiehuishouding en minder risico’s? Lees over High Level Architectuur Basisgemeente met Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet HR Procesmanager

Minder doen aan administratie en meer tijd voor HR-advies? Bekijk de voordelen van de Rules HR Procesmanager.

Download de gratis factsheet

Factsheet Incidentmanagement

De cliëntveiligheid en kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren? Lees meer over Rules voor Incidentmanagement.

Download de gratis factsheet

Factsheet ISMS framework

Lees hoe u grip krijgt op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie met Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet INK Managementmodel

Focus op verbetering en vernieuwing. Lees hoe u Rules inzet bij de inrichting van het INK model.

Download de gratis factsheet

Factsheet Inkoop framework

Het Inkoop framework biedt een geïntegreerde set van best practices waarmee de organisatiestrategie en -identiteit wordt verbonden aan de praktijk en de toeleveringsketen.

Download de gratis factsheet

Factsheet ISM Model

Lees hoe u snel meer grip op de IT dienstverlening krijgt met het Rules Integrated Service Management (ISM) Model.

Download de gratis factsheet

Factsheet ISO Implementatie framework

Voldoen aan de (nieuwe) ISO9001 normering? Met behulp van het ISO Implementatie framework in Rules borgt en verbetert u de kwaliteit van uw organisatie.

Download de gratis factsheet

Factsheet KBvG

Lees hoe u met Rules de KBvG normen integreert in uw bedrijfsprocessen.

Download de gratis factsheet

Factsheet Kwaliteitsmanagement

Lees hoe u de kwaliteit van uw producten en diensten kunt verbeteren en waarborgen met Rules voor Kwaliteit.

Download de gratis factsheet

Factsheet Onderwijs Procesmodel

Verbeter efficiëntie en maak uw onderwijsinstelling slagvaardiger. Lees meer over de voordelen van het Onderwijs Procesmodel in Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet ORA

Lees meer over organisatiebrede Risico Analyse met Rules voor GRC.

Download de gratis factsheet

Factsheet Procesmanagement

Lees hoe u efficiëntieverbeteringen en procesoptimalisatie realiseert met Rules voor Procesmanagement.

Download de gratis factsheet

Factsheet Pronto

Lees hoe u in Rules snel en effectief schema’s en modellen conform de Pronto richtlijnen ontwerpt en beheert.

Download de gratis factsheet

Factsheet Quickscan

Lees hoe de Quickscan helpt inzicht te verkrijgen in hoe u Rules functionaliteit en gebruiksgemak optimaliseert.

Download de gratis factsheet

Factsheet Rules as a Service (RaaS)

Lees meer over de vertrouwde Rules functionaliteit, maar dan in the cloud.

Download de gratis factsheet

Factsheet Referentie Informatie Architectuur

Lees meer over de voordelen van de Referentie Informatie Architectuur voor ROC’s met Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet Risicomanagement

Lees hoe Rules helpt risico’s te identificeren en beheersmaatregelen te formuleren.

Download de gratis factsheet

Factsheet Risicomanagement in de zorg

Lees meer over de voordelen van risico-inventarisatie en -analyse met Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet Rules

Lees meer over de vele mogelijkheden van de Rules software.

Download de gratis factsheet

Factsheet SharePoint

Lees hoe u met Rules en SharePoint één portal kunt bieden voor het ontsluiten van informatie en het borgen van kennis.

Download de gratis factsheet

Factsheet Subsidie Procesmodel

Een subsidieproces met minder administratieve lasten? Lees hoe het Subsidie Procesmodel in Rules samenhang biedt.

Download de gratis factsheet

Factsheet TOPdesk

Integreer uw Service Management met uw procesinformatie. Lees hoe dit kan met de koppeling tussen Rules en TOPdesk.

Download de gratis factsheet

Factsheet Trainingen

Kies de juiste training. Klassikaal, online of op locatie. Lees meer over het uitgebreide trainingsaanbod van Mavim.

Download de gratis factsheet

Factsheet Veiligheidsmanagement

Lees hoe Veiligheidsmanagement met Rules bijdraagt aan de procesvastlegging en identificatie van incidenten en risico’s.

Download de gratis factsheet

Factsheet Visio & Rules

Ontdek de kracht van de integratie tussen Visio en Rules.

Download de gratis factsheet

Factsheet Werkprocessen Burgerzaken

Lees hoe Rules als hulpmiddel dient bij de inrichting van de werkprocessen Burgerzaken

Download de gratis factsheet

Factsheet Procesmodel Woningcorporaties

Lees hoe u cohesie in processen en informatiearchitectuur creëert met het Rules Procesmodel voor Woningcorporaties.

Download de gratis factsheet

Factsheet Zaakgericht Werken

Lees meer over de efficiëntie voordelen van Rules bij zaakgericht werken.

Download de gratis factsheet

Factsheet Zorgpaden

Lees hoe Rules als hulpmiddel dient bij de inrichting van zorgpaden en -processen en verbetering van de zorglogistiek.

Download de gratis factsheet