Rules Financieel Procesmodel & Tax Control framework

Rules Financieel Procesmodel & Tax Control framework

Inrichting en optimalisatie van financiële processen en beheersing van fiscale risico’s

 
Met het Financieel Procesmodel ondersteunt Rules financiële professionals met het snel inrichten en optimaliseren van financiële processen. In het kant-en-klare raamwerk en referentiekader zijn de meest gebruikte financiële processen verbonden met alle relevante informatie, zoals taken en verantwoordelijkheden, functies en wet- en regelgeving.

Met het Tax Control framework in Rules worden belastingaangiften en verrekening van gelden in het kader van Horizontaal Toezicht sneller afgehandeld en goedgekeurd.


Rules Financieel Procesmodel en Tax Control framework:

 • Implementeer en structureer snel financiële processen
 • Creëer inzicht in de AO/IC
 • Identificeer eenvoudig fiscale risico’s
 • Schep dé basis voor audits en certificering
 • Realiseer een snelle afhandeling en goedkeuring van belastingaangiften
 
 
 
 
 
TriFinance
Het financieel procesmodel is ontwikkeld met TriFinance
TriFinance is een unieke en eigentijdse dienstverlener. Uniek, omdat TriFinance als geen ander het denken (hands-on know-how) koppelt aan het doen (intelligent capacity). Zij combineert expertise, kennis en inzicht op hoog niveau.

Meer over TriFinance
Rules
Rules
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal.

Meer over Rules
 
 
 

Wat zijn het Financieel Procesmodel & Tax Control framework?

De achtergrond & theorie

 
Organisaties staan als gevolg van het huidige financiële klimaat in toenemende mate onder druk. Door een nadrukkelijkere focus op versterking van de marktpositie en vergroting van het bestaansrecht is de aandacht veelal uitgegaan naar het verhogen van omzet en het behalen en behouden van klanten. Dit heeft gevolgen voor de aansluiting van backoffice- en financiële processen op de business. Bovendien vraagt een versterking van de financiële positie van een organisatie met een betere beheersing van (financiële) risico’s om een andere invulling van de financiële functie.

In samenwerking met TriFinance helpt Mavim financiële professionals bij de wijze waarop zij hun activiteiten hebben georganiseerd en risico’s worden beheerst. In de praktijk blijken financiële processen van verschillende organisaties onderling in veel opzichten overeen te komen. Dit geldt zowel op het gebied van accounting en control als voor treasury en tax. In het door TriFinance ontwikkelde financiële raamwerk zijn de meest elementaire financiële processen beschreven en geoptimaliseerd op basis van best practices. TriFinance heeft jarenlange ervaring bij de ondersteuning van diverse organisaties in alle marktsegmenten op het gebied van de financiële functie. Voor de vastlegging van de financiële processen maakt TriFinance gebruik van Rules.

Het Financieel Procesmodel & Tax Control framework bieden:
 • kostenbesparingen als gevolg van verbeterde operationele controle en beheersing
 • meer transparantie en beter inzicht in de fiscale situatie van de organisatie (intern én extern)
 • betere kwaliteit van de financiële gegevens en rapportages
 • snellere afhandeling en goedkeuring van belastingaangiften en verrekening van gelden in het kader van Horizontaal Toezicht
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie