Rules GEMMA Architectuur framework

Rules GEMMA Architectuur framework

High Level Architectuur; GEMMA 2.0 voor Gemeenten

 
Rules biedt inzicht in - en overzicht van - de gemeentelijke informatie-architectuur (o.a. de ‘High Level Architectuur (HLA) – Basisgemeente’), van strategie en principes, (bedrijfs)processen en informatievoorziening tot en met de technische infrastructuur. Het stelt gemeenten in staat om complexiteit te reduceren, te faciliteren in een efficiënte bedrijfsvoering, te ontzorgen op het vlak van ICT en te ondersteunen in de samenwerking tussen organisaties. Daarnaast helpt Rules om consequenties van veranderingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau over de gehele breedte van de organisatie te overzien en risico’s beter te analyseren en te beheersen.

Rules High Level Architectuur; GEMMA

  • Creëer inzicht in de complexiteit van de informatievoorziening
  • Verbeter de communicatie en beeldvorming
  • Geef sturing aan de inrichting en ontwikkeling van de informatievoorziening
  • Implementeer snel en eenvoudig bedrijfsprocessen en borg kennis
  • Ontsluit informatie vanuit één centrale bron, intern én extern

GEMMA architectuur
GEMMA Architectuur
 
 
 
 

Zie ook

Wat Rules nog meer kan betekenen binnen de overheid

 
 

Subsidie Procesmodel

Een eenvoudiger subsidieproces met minder administratieve lasten realiseren? Het Subsidie Procesmodel in Rules biedt inzicht en samenhang in alle onderdelen van het subsidieproces en verschaft exact dat wat nodig is om het subsidieproces te optimaliseren.
Meer over het Subsidie Procesmodel

Klant Contact Centrum

Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen eenvoudig verbeteren? Rules biedt inzicht en samenhang in alle procedures, wet- en regelgeving, documenten en formulieren. Dit inzicht helpt om de dienstverlening te optimaliseren en de slagkracht van het KCC te vergroten.
Meer over de inrichting van het KCC
 

Model Verbonden Partijen

Zicht houden op de risico’s die Verbonden Partijen met zich mee brengen? In het Model Verbonden Partijen in Rules worden alle relaties van een gemeente met Verbonden Partijen inzichtelijk gemaakt en taken en bevoegd-heden van bestuurders en het ambtelijk apparaat uiteen gezet.
Meer over het Model Verbonden Partijen

Zaakgericht Werken

Zaakgericht werken op basis van inzichtelijke processen? Rules maakt eenvoudig inzichtelijk hoe processen lopen en waarom. Het helpt de bedrijfsvoering door middel van specifiek opgestelde managementrapportages beter te bewaken.
Meer over Zaakgericht werken
 
Meer zien? Vraag vrijblijvend een demo aan!