Rules GRC framework

Rules GRC framework

Meer grip op de besturing van de organisatie en het beheersen van risico’s

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficienter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Rules GRC framework

  • Identificeer risico’s op eenvoudige wijze
  • Formuleer effectieve beheersmaatregelen
  • Analyseer de impact van risico’s op de procesgang
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Creëer een solide basis voor audits en controles
 
 
 
 
 

Risicomanagement

Succesvol een effectieve verbinding realiseren tussen verandering en strategie? Business & Informatie Planning met Rules verschaft exact dat wat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Rekening houdend met de inhoud, het proces èn de chemie van samenwerking.

Meer over Risicomanagement

Compliance Management

Succesvol een effectieve verbinding realiseren tussen verandering en strategie? Business Informatie Planning met Rules verschaft exact dat wat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Rekening houdend met de inhoud, het proces èn de chemie van samenwerking.

Meer over Compliance management
 
 
 
 

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Dé tool voor optimaal GRC

  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van risico's
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgevingRules voor GRC
Rules voor GRC
 
 
 
Meer zien? Vraag vrijblijvend een demo aan!