Rules HR Procesmanager

Rules HR Procesmanager

Efficiënte HR-processen: minder HR-administratie en meer HR-advies

 
De HR-Procesmanager © in Rules, is een volledig referentiemodel voor HR-processen, met de best practices van meer dan 100 HR-organisaties in vrijwel alle bedrijfstakken en -sectoren in Nederland. In de HR-Procesmanager© staan de processtappen met het doel, toepassingsgebied, de in- en output en de Key Performance Indicators als een blauwdruk beschreven.


Rules HR-Procesmanager©:

  • Ontwerp snel en eenvoudig HR-processen
  • Digitaliseer administratieve processen met workflows
  • Meet en monitor de kerncompetenties van medewerkers
  • Verbeter de managementinformatie
  • Creëer inzicht in de kosten en verdiensten van HR
Rules HR Procesmanager
 
 
 
 
 
Vroom
De HR Procesmanager is samen met Vroom ontwikkeld
In de afgelopen 15 jaar heeft Vroom bij meer dan 100 organisaties de HR-processen geoptimaliseerd. Nergens vindt u zoveel expertise en ervaring bij elkaar.

Meer over Vroom
Rules
Rules
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal.

Meer over Rules
 
 
 

Wat is de HR-Procesmanager?

De achtergrond & theorie

 
Efficiënte HR-processen vormen een belangrijke leidraad in het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Hoewel vaak de nadruk ligt op de vastlegging van HR-processen ‘an sich’, dient de HR-professional vooral aandacht te besteden aan HR-procesoptimalisatie waardoor het voor de klanten van HR, - managers en medewerkers -, makkelijker wordt. Daarnaast wordt er van HR verwacht dat de huidige werkwijze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van personeelsbeleid en er tevens een heldere communicatie van dit beleid naar de medewerkers plaatsvindt. Aangezien zowel de wet- en regelgeving als het beleid regelmatig wijzigen, is het verstandig om te investeren in een oplossing die het beheer van HR-processen vereenvoudigt.

Voor het ondersteunen van de HR-professional bij het in kaart brengen, optimaliseren en digitaliseren van de HR-processen werkt Mavim samen met Vroom. HR-processen in verschillende organisaties vertonen veel overeenkomsten en het verschil zit hem niet zo zeer in wat er gedaan wordt, maar in wie iets doet en met welke middelen. Vroom heeft jarenlange ervaring in het beschrijven en optimaliseren van HR-processen en heeft op basis daarvan best practices sjablonen ontwikkeld waarin alle HR-processen zijn uitgewerkt tot op werkinstructieniveau.

De HR-Procesmanager vormt tevens een integraal onderdeel van het TOPdesk eHRM Best Practice Package. Met deze all in one-oplossing bent u verzekerd van een heldere, stapsgewijze implementatie met tegelijkertijd ruimte om processen toe te spitsen op de eigen organisatie. Met het procesmodel stuurt u direct aan op een goed resultaat en integreert u de nieuwe werkwijze geruisloos.
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie