Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Grip op de integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

 
Toenemende en aangescherpte wet- en regelgeving, de groeiende hoeveelheid van digitale informatie en het dagelijks gebruik van internet maakt het noodzakelijk om de huidige beveiliging van systemen opnieuw te beoordelen. Dit om te kunnen bepalen of er nog steeds voldoende bescherming geboden wordt tegen bekende en nieuwe bedreigingen.

Het gezamenlijk gebruik van informatie door meerdere partijen vraagt om standaarden op het gebied van informatie opslag, berichtopmaak, communicatieprotocollen en, niet in de laatste plaats, informatiebeveiliging.

Met Rules heeft u een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, authenticiteit en continuïteit te waarborgen. Deze maatregelen kunnen in Rules op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de primaire bedrijfsprocessen. Dit verschaft inzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie.

Informatiebeveiliging met Rules

 • Eenvoudige identificatie van beveiligingsrisico’s
 • Kostenbesparingen als gevolg van verbeterde operationele controle en verliesbeheersing
 • Effectief beheer van de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen
 • Basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27000 en NEN 7510
 
 
 

Whitepaper Informatiebeveiliging

Lees hoe u de continuïteit van de organisatie waarborgt.

Download gratis whitepaper

Factsheet ISMS framework

Lees hoe u grip krijgt op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie met Rules.

Download de factsheet
 
 
 

Wat is informatiebeveiliging?

De achtergrond & theorie

 
Onder informatiebeveiliging worden alle voorkomende maatregelen, procedures en instructies verstaan die betrekking hebben op het waarborgen van alle aspecten van informatieverwerking binnen een organisatie. Het uitgangspunt daarbij is om de juistheid en continuïteit van informatie en informatievoorziening te garanderen en eventuele gevolgen, mogelijke risico´s en potentiële schade op gecontroleerde wijze te minimaliseren tot een verantwoord niveau. Dit geschiedt door het treffen van de nodige organisatorische, procedurele en technische maatregelen, aan de hand van risicoanalyses, op basis waarvan het gewenste beveiligingsniveau binnen een organisatie wordt bepaald.

Informatiebeveiliging kan worden gedefinieerd als het treffen en onderhouden van een samenhangend geheel van maatregelen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van de informatievoorziening te waarborgen. Deze criteria hebben betrekking op:

 • Applicaties: in hoeverre zijn bedrijfskritische applicaties altijd en overal beschikbaar?
 • Communicatie: in hoeverre zijn informatie en bedrijfsgegevens exclusief toegankelijk voor degene voor wie ze zijn bedoeld?
 • Informatie: in hoeverre is de geregistreerde en/of gemuteerde informatie blijvend integer en betrouwbaar?
 
 
 
 

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Dé tool voor optimaal GRC

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgevingRules voor GRC
Rules voor GRC