INK Managementmodel

INK Managementmodel

Focus op verbetering en vernieuwing

 
Het INK Managementmodel in Rules biedt een ultiem hulpmiddel om de dynamiek binnen en buiten de organisatie te reguleren. Alle activiteiten in de organisatie worden geordend in vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden waarin de resultaten voor betrokkenen in kaart zijn gebracht. De samenhang tussen wat de organisatie doet en wat dat oplevert, vormt de basis voor vernieuwing, verbetering en succes.


Rules & INK Managementmodel:

 • Leg bedrijfs- en verbeterprocessen eenduidig vast
 • Stel eenvoudig risicoanalyses op
 • Bepaal weloverwogen de organisatie-ambitie
 • Creëer inzicht en focus op verbetering
 • Krijg grip op voortgang en ontwikkeling
InK managementmodel
 
 
 
 

Wat is het INK Managementmodel?

De achtergrond & theorie

 
Om succesvol te zijn en gewenste resultaten te kunnen behalen, hebben organisaties een duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden nodig. Een heldere blik op de regelgeving, klanttevredenheid en aanpassingsvermogen om kansen en achterblijvende prestaties met beide handen aan te pakken. Organisaties die in een goede conditie verkeren hebben meer kans om te floreren. Dit vergt van managers en medewerkers een constante focus op verbetering en vernieuwing. Het INK Managementmodel is een hulpmiddel om de dynamiek binnen en buiten de organisatie te reguleren. Alle activiteiten in de organisatie zijn geordend in vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden waarin de resultaten voor betrokkenen in kaart zijn gebracht. De samenhang tussen wat de organisatie doet en wat dat oplevert, is de basis voor vernieuwing, verbetering en succes.

Het INK Managementmodel kan worden ingezet als:
 • Referentiekader: het model wordt gebruikt als ordeningskader voor aspecten van de organisatie.
 • Diagnosemodel: het model wordt gebruikt om sterke en verbeterpunten op te sporen.
 • Ontwikkelingsmodel: het model wordt gebruikt om op grond van de ambities en strategische doelen veranderingen in gang te zetten.
 • Besturingsmodel: het model wordt gebruikt als Planningen Control-instrument om grip te krijgen op voortgang en ontwikkeling, hetgeen zich uit in jaarplannen, managementreviews

Werken volgens het INK Managementmodel vereist een integrale aanpak van alle organisatieonderdelen. Het is een hulpmiddel om te kunnen werken aan continue verbetering.
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie