Rules Integrated Service Management (ISM) Model

Rules Integrated Service Management (ISM) Model

Snel en eenvoudig meer grip op de IT dienstverlening

 
ISM is een kant-en-klaar framework met een compact procesmodel in Rules, waarin templates, definities en koppelingen naar helpdesktools samenhangend met elkaar zijn verbonden. Het ISM model helpt u om snel en eenvoudig uw IT Service Management in te richten en te optimaliseren. Omdat alle benodigde processen, functies, werkinstructies en systemen op tactisch en operationeel niveau inzichtelijk zijn, kan ISM worden toegepast door alle lagen in de organisatie.


Rules ISM Model:

 • Beheer alle processen vanuit één centrale bron
 • Ontsluit procesinformatie naar alle organisatielagen
 • Creëer transparantie in de gehele procesgang
 • Realiseer integraal service management
 • Leg de basis voor certificeringen als ISO, SOx en HKZ

ISM Model
 
 
 
 
 
Servitect
Het ISM model is samen met Servitect ontwikkeld
Servitect is een innovatief bedrijf, gespecialiseerd in IT-servicemanagement en het optimaliseren van dienstverlening. Dit doet Servitect door het ontwikkelen en beheren van de ISM-methode.

Meer over Servitect
Rules
Rules
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal.

Meer over Rules
 
 
 

Wat is ISM?

De achtergrond & theorie

 
Integrated Service Management, kortweg ISM, helpt om snel en eenvoudig IT Service Management in te richten en te optimaliseren. Omdat alle benodigde processen, functies, werkinstructies en systemen op tactisch en operationeel niveau inzichtelijk zijn, wordt ISM ook daadwerkelijk toegepast door alle lagen in de organisatie. Het ISM-model heeft zich succesvol bewezen bij vele IT-afdelingen.

ISM is een kant-en-klaar framework, met een compact procesmodel, templates, definities en koppelingen naar helpdesktools. Het procesmodel bestaat uit zes, van ITIL afgeleide, fundamentele processen die op tactisch en operationeel niveau in elke IT-dienstverlenende organisatie voorkomen. Deze processen worden via functies en rollen gekoppeld aan afdelingen en medewerkers en zijn via intranettemplates, werkinstructies en rapportagemodellen voor iedereen beschikbaar te stellen. Tevens vindt op het ISM-model continu onderhoud plaats, die in de vorm van een update kan worden doorgevoerd in de organisatie.

ISM biedt:
 • overzicht en duidelijkheid
 • kostenbesparing
 • gestandaardiseerde en gefaseerde invoering
 • goede voorbereiding op certificeringen en zakelijke verwijzingen
 
 
 
 

Vijf stappen naar een optimale samenwerking tussen business en IT

Synergie tussen systemen, processen en mensen

 
Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Business & Informatie Planning en Applicatie Implementatie Management. Met Rules voor IT kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.

Rules voor IT stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten.

Dé tool voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:

 • Verminder de complexiteit van IT
 • Versterk de relatie tussen business en IT
 • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
 • Speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern
Rules voor Business & IT Alignment
Rules voor Business & IT Alignment
 
 

Business & Informatie Planning

Succesvol een effectieve verbinding realiseren tussen verandering en strategie? Business & Informatie Planning met Rules verschaft exact dat wat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Rekening houdend met de inhoud, het proces èn de chemie van samenwerking.
Meer over B&IP

Applicatie Portfolio Management

Applicaties eenvoudiger beheren en doelmatiger inzetten? Het APM Framework in Rules biedt het ultieme raamwerk om accuraat de impact van wijzigingen te bepalen. Het stelt organisaties in staat om snel en eenvoudig te kunnen inspelen op veranderingen.
Meer over APM

Applicatie Implementatie Management

Is er een ERP- of andere systeem-implementatie op handen? Applicatie Implementatie Management met Rules is hèt optimale hulpmiddel om gecompliceerde systemen succesvoller, sneller, goedkoper en kwalitatief beter te implementeren.
Meer over AIM