Rules ISO 9001:2015 implementatie framework

Rules ISO 9001:2015 implementatie framework

Strategische & pragmatische implementatie van kwaliteitsmanagement

 
Het Rules ISO implementatie framework biedt alle praktische informatie voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem voor zowel organisaties die het ISO 9001 certificaat willen behalen als voor organisaties die willen overstappen van de oude 2008 norm naar de nieuwe 2015 norm.

Het raamwerk biedt inzicht in de structuur van strategie en principes van de ISO-norm en helpt consequenties van veranderingen over de gehele breedte van de organisatie te overzien. Het ISO implementatie framework ondersteunt risicogericht denken in de breedste zin en legt de focus op doelstellingen als drijfveer voor verbetering.

Door compleet en helder inzicht in de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, normeringen en risico’s en door afstemming van de bedrijfsvoering op geldende richtlijnen verhoogt u de kwaliteit van uw organisatie. Daarnaast bevordert u in hoge mate het auditproces.

Rules ISO implementatie framework:

  • Implementeer snel en eenvoudig de nieuwe ISO 9001:2015
  • Maak gebruik van praktisch toepasbare tips & tricks
  • Structureer de aanpak van het certificeringstraject
  • Verkrijg feedback met taken en webformulieren
  • Borg het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem

ISO implementatie framework
 
 
 
 
 
PragmatiQ
ISO framework met PragmatiQ
PragmatiQ helpt haar klanten met het optimaliseren van de bedrijfsvoering door het aanbieden van werkbare oplossingen en het bieden van (tijdelijke) ondersteuning binnen de bedrijfsvoering.

Meer over PragmatiQ
Rules
Rules
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal.

Meer over Rules
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

 
Meer zien? Vraag vrijblijvend een demo aan!