Klik hier om in te loggen 

Kwaliteitsmanagementsysteem: maak het verschil!

Kwaliteitsmanagementsysteem: de kracht van continue verbetering


Kwaliteitsmanagement is de discipline in de organisatie die er op gericht is om de concurrentie voor te blijven en kosten te verminderen. Werken met een kwaliteitsmanagementsysteem is een strategische keuze waarmee continue verbeteringen binnen een organisatie worden gerealiseerd.

Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem de beste manier is om de concurrentie voor te blijven en kosten te verminderen. Werken met een kwaliteitsmanagement systeem is een strategische keuze om continue verbeteringen binnen een organisatie te realiseren. Vroeger kostte het beheren van een dergelijk systeem veel tijd en moeite. Nu gebruiken organisaties software om dit proces sneller, makkelijker en prettiger te maken. Het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het verzekeren van een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van het bedrijf.

Hoe kan een kwaliteitsmanagementsysteem helpen?
Het kwaliteitsmanagementsysteem is een management tool dat het bedrijf helpt in het beheersen van risico’s zoals: klachten, verlies van marktaandeel, afnemende winstmarges, fouten et cetera. Door een dergelijk systeem te gebruiken kunnen organisaties analyseren hoe ze opereren. Het systeem geeft een duidelijk overzicht van waar de bottlenecks zitten. Betere controle over de organisatie leidt tot een reducering van kosten en meer doelgerichte acties. Een substantieel onderdeel van het controle systeem is het kwaliteitshandboek. Dit handboek legt uit hoe de normen zijn verankerd in het werk van alledag.

Hoe kan Rules helpen?
Rules kan worden ingezet om een dergelijk kwaliteitshandboek op te zetten. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze kunnen werkprocessen worden beschreven en de geldende wet- en regelgeving hierin worden verankerd. Na het in kaart brengen van de primaire processen, wordt alle relevante informatie die nodig is voor de procesuitvoering, verzameld en geïmplementeerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen. Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie.

Dit is duidelijk een andere insteek dan het beschrijven van het bedrijfsinformatie in documenten waarbij veelal geen onderlinge samenhang in aangelegd kan worden. Met Rules daarentegen wordt de relatie tussen bijvoorbeeld een proces en een functie of tussen een proces en een specifiek benodigd formulier, juist heel helder en inzichtelijk weergegeven. Tekst en schema’s worden automatisch geïntegreerd en alle onderlinge verbanden worden door het systeem beheerd en inzichtelijk gemaakt. Al deze informatie is vervolgens beschikbaar via het internet van de organisatie. Dit is de basis voor continue verbetering van het kwaliteitsniveau.

Meer informatie over het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem?


Whitepaper Kwaliteitsmanagementsysteem opzetten Whitepaper "Opzetten Kwaliteitsmanagementsysteem"
Lees alles over kwaliteitsmanagement en het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

PDF-document Download de whitepaper
Factsheet INK Managementmodel Factsheet INK Managementmodel en Rules
Lees hoe uw organisatie met het toepassen van het INK managementmodel in Rules de kwaliteit verbetert.

PDF-document Download de factsheet
Introductievideo op Rules 8 Algemene introductie Rules 8
Een eerste kennismaking met de gedachtengang achter Rules 8. Krijg een indruk van  de uitgebreide mogelijkheden van de software.

Start de video Bekijk de video
Factsheet Rules 8 Factsheet Rules 8
Lees in deze factsheet meer over de voordelen van Rules 8

PDF-document Download de Factsheet Rules 8

Demo's    Mavim Demo's

Online Demo
Vraag direct aan

Persoonlijke Demo
Maak direct afspraak

Rules Demodagen
Bekijk beschikbare data

Downloads  Mavim PDF Downloads

Factsheet:
INK Managementmodel & Rules

Whitepaper:
Kwaliteitsmanagement

Klantcase:
Pantar