Onderwijs Procesmodel en RIA

Onderwijs Procesmodel en RIA

Eenvoudige implementatie Triple A

 
Het Onderwijs Procesmodel, dat Mavim samen met specialisten op het gebied van onderwijs heeft ontwikkeld, omvat alle generieke onderwijsprocessen en stelt u in staat om snel uw processen in kaart te brengen. Het biedt organisaties een kant-en-klaar pakket van vrijwel alle onderwijsprocessen tot op werkinstructieniveau. Per proces is in detail beschreven welke stappen doorlopen moeten worden, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn en welke rol zij vervullen. Alle onderwijsprocessen, die door Triple A zijn gedefinieerd op basis van jarenlange expertise en best practices van tientallen onderwijsinstellingen, zijn in het model geïntegreerd.


Rules Onderwijs Procesmodel:

 • Implementeer snel en eenvoudig onderwijsprocessen
 • Ontsluit procesinformatie vanuit één centrale bron
 • Creëer transparantie in de gehele procesgang
 • Verkrijg inzicht in kosten en besparingen
 • Verbeter de efficiëntie
Onderwijs Procesmodel
 
 
 
 

Wat is het Onderwijs Procesmodel?

De achtergrond & theorie

 
De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk en onderwijsinstellingen zien zich genoodzaakt om orde op zaken te stellen om transparantie te verschaffen in hun werkwijze en hierdoor aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving, dat zij ‘in control’ zijn. Om deze doelstellingen snel en effectief te bereiken kunnen onderwijsinstellingen gebruik maken van een tweetal hulpmiddelen, die de nodige ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van hun onderwijsprocessen èn hun gehele informatiehuishouding, de Referentie Informatie Architectuur en het Onderwijs Proces Model.

Het Onderwijs Proces Model biedt organisaties een kant-en-klaar pakket van vrijwel alle bedrijfsprocessen in het onderwijs tot op werkinstructieniveau. Per proces is in detail beschreven welke stappen doorlopen moeten worden, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn en welke rol zij vervullen. Alle door triple A gedefinieerde en in kaart gebrachte onderwijsprocessen zijn opgesteld op basis van jarenlange expertise en best practices van tientallen onderwijsinstellingen. Door het gebruik van het Onderwijs Proces Model zijn organisaties sneller in staat hun bedrijfsprocessen in kaart te brengen en aan te passen aan hun eigen situatie. Het model fungeert daarbij als referentiekader voor de eigen specifieke procesgang.

Het Onderwijs Procesmodel biedt:
 • betere beheersbaarheid van processen en transparantie in de procesgang
 • meer inzicht in kosten en mogelijke besparingen
 • eenvoudige ontsluiting van informatie, intern én extern
 • publicatiemogelijkheden in SharePoint
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie