Rules Procesreferentiemodellen voor Gemeenten

Rules Procesreferentiemodellen voor Gemeenten

Totaaloplossing voor het stroomlijnen van gemeentelijke werkprocessen

 
Rules ondersteunt gemeenten bij de invoering, implementatie of optimalisatie van processen en wet- en regelgeving. Via een methodische aanpak wordt met behulp van referentiemodellen alle informatie met elkaar verbonden. De implementatie van een referentiemodel levert gemak en efficiëntie op bij de kennisoverdracht van bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving naar de verantwoordelijke uitvoerders.


Procesreferentiemodellen voor Gemeenten:

  • Creëer inzicht in de relatie tussen wetgeving en processen
  • Ontsluit procesinformatie vanuit één centrale bron
  • Creëer transparantie in de gehele procesgang
  • Verkrijg inzicht in kosten en besparingen
  • Verbeter de efficiëntie
Referentiemodellen Gemeenten
 
 
 
 

Zie ook

Wat Rules nog meer kan betekenen binnen de overheid

 
 

Subsidie Procesmodel

Een eenvoudiger subsidieproces met minder administratieve lasten realiseren? Het Subsidie Procesmodel in Rules biedt inzicht en samenhang in alle onderdelen van het subsidieproces en verschaft exact dat wat nodig is om het subsidieproces te optimaliseren.
Meer over het Subsidie Procesmodel

Klant Contact Centrum

Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen eenvoudig verbeteren? Rules biedt inzicht en samenhang in alle procedures, wet- en regelgeving, documenten en formulieren. Dit inzicht helpt om de dienstverlening te optimaliseren en de slagkracht van het KCC te vergroten.
Meer over de inrichting van het KCC

Model Verbonden Partijen

Zicht houden op de risico’s die Verbonden Partijen met zich mee brengen? In het Model Verbonden Partijen in Rules worden alle relaties van een gemeente met Verbonden Partijen inzichtelijk gemaakt en taken en bevoegd-heden van bestuurders en het ambtelijk apparaat uiteen gezet.
Meer over het Model Verbonden Partijen
 
 

GEMMA | HLA

De complexiteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering reduceren? Rules creëert inzicht in de gemeentelijke informatie-architectuur door strategie en principes, (bedrijfs)processen, informatievoorziening en tech-nische infrastructuur samenhangend met elkaar te verbinden.
Meer over GEMMA 2.0 en High Level Architectuur

Zaakgericht Werken

Zaakgericht werken op basis van inzichtelijke processen? Rules maakt eenvoudig inzichtelijk hoe processen lopen en waarom. Het helpt de bedrijfsvoering door middel van specifiek opgestelde managementrapportages beter te bewaken.
Meer over Zaakgericht werken
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie