Procesmanagement software Mavim Rules

Procesmanagement software Mavim Rules

Verbeterde efficiëntie en optimalisatie van processen

 
Processen zijn de levensader van iedere organisatie. Zij vormen de schakel tussen uw resultaten en zijn een belangrijke sleutel op weg naar verbeteringen. Of u nu uw productiviteit wilt verhogen, flexibeler wilt opereren of initiatieven succesvol wilt aanpakken: verbeteren begint bij het vermogen om de juiste processen te identificeren en aan te sturen. Procesmanagement software kan u hierbij ondersteunen.

Rules maakt het beheren en verbeteren van processen een overzichtelijke taak. Door de parameters voor de bedrijfsregels, rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen in Rules, is het niet nodig om het wiel voor ieder project opnieuw uit te vinden. Bedrijfsprocessen worden zichtbaar en verifieerbaar, en kunnen eenvoudig worden overgedragen aan de mensen die ermee gaan werken.

Procesmanagement software Rules:

 • Verhoging van efficiëntie en effectiviteit van uw bedrijfsvoering
 • Transparante en toegankelijke procesinformatie
 • Processen in kaart brengen op eenvoudige en eenduidige wijze
 • Mogelijkheid om alle informatie centraal te raadplegen
 • Koppeling tussen bedrijfsprocessen en normeringen
 • Systeem om eenvoudig en adequaat wijzigingen in uw bedrijfsvoering door te voeren
 
 
 

Whitepaper Procesmanagement

Lees hoe u een procesmanagementsysteem inricht.

Download gratis whitepaper

Factsheet Procesmanagement

Lees hoe u efficiëntieverbeteringen en procesoptimalisatie realiseert met Rules voor Procesmanagement.

Download de factsheet
 
 
 

Wat is procesmanagement?

De achtergrond & theorie

 
De kwaliteit van producten en diensten wordt vrijwel geheel bepaald door de wijze van uitvoeren van de bedrijfsprocessen. De mate van kwaliteit van deze processen is dan ook van groot belang. Om het draagvlak voor de in de processen vastgelegde werkwijzen te optimaliseren, te bewaken en te waarborgen is procesmanagement essentieel. Vanwege de toenemende complexiteit en de versnelde vraag naar actualisering van processen is het (nu meer dan ooit) noodzakelijk om niet alleen over goede, accurate en up-to-date procesdocumentatie te beschikken, maar ook over een tool die deze documentatie beheersbaar maakt.

Procesmanagement en de inzet van procesmanagement software leveren de volgende voordelen op:

 • Toename effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie
 • Hogere overdraagbaarheid door eenduidige vastlegging van processen
 • Betere beheersbaarheid: processen zorgen ervoor dat de organisatie beter beheersbaar is
 • Groter lerend vermogen: processen versterken het lerend en corrigerend vermogen
 
Meer zien? Vraag vrijblijvend een demo aan!
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie