Rules ISMS framework

Rules ISMS framework

Grip op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

 
Een ISMS (Information Security Management System) heeft als uitgangspunt het op gecontroleerde wijze tot een verantwoord niveau minimaliseren van eventuele gevolgen, mogelijke risico’s en potentiële schade met betrekking tot informatie en informatievoorziening.

Het Rules ISMS framework is een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Deze maatregelen kunnen in het ISMS framework op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de informatie, risico’s, bedrijfshulpmiddelen, normeringen, maar ook de bedrijfs- en IT-processen. Dit verschaft inzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie.

Deze informatie is eenvoudig te rapporteren aan stakeholders en toezichthouders en kan door publicatie naar een intranetomgeving, SharePoint of Office 365 portal simpel voor alle betrokkenen toegankelijk worden gemaakt.

Rules ISMS framework

  • identificeer beveiligingsrisico’s op eenvoudige wijze
  • bespaar kosten als gevolg van verbeterde operationele controle en verliesbeheersing
  • beheer geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen op een effectieve manier
  • creëer een basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27000 en NEN 7510
 
 
 

Whitepaper Informatiebeveiliging

Lees hoe u de continuïteit van de organisatie waarborgt.

Download gratis whitepaper

Factsheet ISMS framework

Lees hoe u grip krijgt op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie met Rules.

Download de factsheet
 
Meer zien? Vraag vrijblijvend een demo aan!