Procesmodellen

Procesmodellen

Extra snel aan de slag met voorgedefinieerde content

 
Organisaties onderscheiden zich in hun producten en diensten aanbod maar de achterliggende werkwijzen en organisatiestructuren vertonen overeenkomsten. Vanuit deze gedachte heeft Mavim met een aantal van onze Certified Partners procesmodellen ontwikkeld, gebaseerd op best practices uit de markt. Deze procesmodellen geven versnelling in uw proces verbeterprojecten omdat u niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De procesmodellen zijn voor zeker 80% gereed voor gebruik en worden aangapst aan uw organisatie mbt termen en begrippen, betrokken rollen en functies, organisatiespecifieke risico’s en bijvoorbeeld achterliggende documentatie.

Voordelen:

  • Snel aan de slag; Procesmodellen zijn specifiek
  • Bewezen succesvol; Procesmodellen zijn ontwikkeld met klanten en autoriteiten in de markt en worden geadopteerd door vele organisaties
  • Verminderd risico; U heeft een bench mark waarmee u voorkomt zaken over het hoofd te zien

Introductievideo Rules
Introductievideo Rules

 

Beschikbare modellen

Gebaseerd op best practices uit de markt

 

INK Managementmodel

De inzet van Rules voor de inrichting van het INK-managementmodel vereenvoudigt het managen van bedrijfs- en verbeterprocessen. Het eenduidig vastleggen van processen maakt het mogelijk het bedrijfsproces van alle kanten te bekijken en te verbeteren.


Lees verder

Onderwijs Procesmodel

Het Onderwijs Procesmodel in Rules verschaft helder inzicht in de procesgang, helpt de efficiëntie te verbeteren en maakt onderwijsinstellingen slagvaardiger.


Lees verder

ISM Model

Met Rules zijn het verwerken van incidenten, vragen, klachten, onderhoud en storingen zijn niet langer op zichzelf staande activiteiten, maar worden een integraal onderdeel van de IT-organisatie.


Lees verder
 

HR Procesmanager

Met de best practice sjablonen waarin alle HR-processen zijn uitgewerkt tot op werkinstructieniveau kan je in korte tijd de sjablonen te ‘finetunen’ op jouw situatie.


Lees verder

Financieel Procesmodel

Het Financieel Procesmodel in Rules biedt organisaties een toegankelijk en ‘up to date’ financieel raamwerk waarin de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing op eenvoudige wijze zijn vastgelegd en waarin risico’s effectief beheerst kunnen worden.


Lees verder

Procesmodel Woningcorporaties

Het Procesreferentiemodel vormt een sterke basis voor de inrichting van een ERP-systeem, workflowmanagement, het delen van proceskennis, het vastleggen van werk-instructies en verantwoordelijkheden of het vinden van de juiste (ICT-)hulpmiddelen in het corporatieproces.


Lees verder
 

Model Verbonden Partijen

In het model worden de uitgangspunten van de gemeente over sturing en beheersing van Verbonden Partijen vertaald naar deze Verbonden Partijen. Op basis van dit inzicht wordt continu gewerkt aan het optimaliseren van grip op Verbonden Partijen in termen van geld en kwaliteit.


Lees verder

Procesmodellen Gemeenten

Het referentiemodel is een blauwdruk van een standaard veel gebruikt proces, waarin alle voorgeschreven eisen verwerkt zijn. Referentiemodellen kunnen standaard worden geïmplementeerd en zijn eenvoudig aan te passen aan de organisatie.


Lees verder

Subsidie Procesmodel

Het subsidieprocesmodel in Rules biedt een uitstekend hulpmiddel voor zowel medewerkers bij de uitvoering als voor (proces)managers bij de sturing van het subsidieproces. Het procesmodel maakt gebruikt van de indeling in subsidiearrangementen zoals die door de VNG vastgesteld zijn.


Lees verder