| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Zoals de kwaliteit van producten en diensten het succes van een organisatie bepaalt, zo bepaalt de kwaliteit van de administratieve organisatie de wijze waarop leveranciers, klanten en het personeel deze producten en diensten ervaren. Dit aandachtsgebied, Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB), helpt organisaties de efficiëntie en resultaten van te leveren prestaties in hoge mate te verbeteren.

Over de toepassing van AO/IB

De toepassing van AO/IB vormt dan een goede basis om operationele processen goed te laten verlopen, aan wet- en regelgeving te voldoen en om beoogde doelstellingen te behalen. Behalve operationele voordelen biedt een goed ingerichte AO/IB bovendien voordelen op tactisch en strategisch gebied. Zo kunnen bedrijfsprocessen in relatie worden gebracht met risico’s, intern beleid en externe wet- en regelgeving, waardoor AO/IB tevens ondersteuning biedt op het vlak van risicomanagement, kwaliteitsmanagement en compliancy.

Om organisaties beter te ondersteunen bij de wijze waarop zij hun Administratieve Organisatie hebben ingericht en risico’s worden beheerst, biedt Mavim het ultieme instrument, Mavim. Mavim voor AO/IB is dé oplossing voor het beschrijven, onderhouden en toetsen van uw interne beheersomgeving.

AO/IC met Mavim:

 • Creëer transparante bedrijfsprocessen
 • Verkrijg helder inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Identificeer en beheers risico’s eenvoudig
 • Genereer betrouwbare managementrapportages
Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)
 
 
 

Wat is AO/IC?

De achtergrond & theorie

 
Om haar doelstellingen te kunnen realiseren, heeft iedere organisatie informatie nodig. Juist in deze financieel roerige tijden wordt, meer dan ooit, het belang van tijdige en betrouwbare stuurinformatie onderkend. Het doel van het vakgebied Administratieve Organisatie en Interne Controle is om betrouwbare (stuur)informatie te genereren door een zorgvuldige inrichting van de interne processen.

Een goed functionerende Administratieve Organisatie en Interne Controle levert een essentiële bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van iedere organisatie en biedt diverse voordelen. Zo schept de Administratieve Organisatie duidelijkheid voor alle betrokkenen (denk hierbij aan initiatieven op het vlak van risico- en compliance management, vergroting van transparantie, corporate governance, Horizontaal Toezicht e.d.). Door een heldere vastlegging van processen, procedures en werkinstructies weten medewerkers wat, wanneer en hoe te doen. Een efficiëntere inrichting van de processen levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie en haar producten en diensten.

Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

Voordelen die AO/IC oplevert zijn:

 • transparante bedrijfsprocessen
 • flexibiliteit bij veranderingen
 • een betere (risico)beheersing
 • betrouwbare managementinformatie voor het nemen van de juiste beslissingen
 • lagere kosten door het optimaliseren van processen
 • ondersteuning bij de naleving van relevante wetgeving
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op