| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Om organisaties te helpen bij hun doelstelling transparantie te creëren rondom hun maatschappelijke verantwoording en inzicht te krijgen in de mate waarin zij voldoen aan wet- en regelgeving heeft BDO in nauwe samenwerking met Mavim een GRC-module ontwikkeld.

De module biedt organisaties één integraal informatiemanagementsysteem voor de vastlegging en onderlinge koppeling van processen, risico’s, prestatie-indicatoren, wet- en regelgeving en beheersmaatregelen. Het systeem bevat tevens een koppeling met ERP wat de uitwisseling van gegevens aanzienlijk vereenvoudigd.

De levering van een standaard set aan risico’s en beheersmaatregelen maakt een snelle implementatie van de module mogelijk. Door de koppeling van wet- en regelgeving aan de beheersmaatregelen kunnen interne controles op de naleving gericht worden uitgevoerd.

De GRC-module biedt diverse mogelijkheden om rapportages vanuit ieder gewenst perspectief te genereren. Het gebruik van ‘workstreams’ om automatisch taken en acties aan te maken, notificaties te versturen en gestructureerd feedback te vragen helpt iedere organisatie de volgende stap te zetten in hun verbetertrajecten.

Naast transparantie en inzicht leidt het gebruik van de GRC-module ertoe dat organisaties door een betere interne beheersing hun accountantskosten en faalkosten kunnen reduceren, hun efficiëntie kunnen verbeteren en meer zicht hebben op de naleving van geldende wet- en regelgeving.

BDO GRC-module in Mavim

  • helpt kosten voor point solutions en andere software te verlagen
  • helpt de interne beheersing en controle te verbeteren
  • verhoogt de efficiëntie en optimaliseert de procesgang
  • helpt het management van governance, risk en compliance adequaat in te richten
 
 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van risico's
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase