| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Bijna 10.000 mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het afgelopen half jaar hebben bijna 10.000 mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mensen trekken vooral aan de bel over een schending van hun privacyrechten, als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden.

Gartner Top 10
Strategische Technologietrends voor 2019

Blockchain, quantum computing, augmented analytics en artificial intelligence zullen leiden tot disruptie en nieuwe bedrijfsmodellen.

De rode draad bij transformaties

Transformatie is ‘hot’ en is dat al jaren. Dat blijkt wel uit de talloze nieuwsberichten en het aantal hits dat je zoekmachine op de term ‘transformatie’ uitspuugt. De druk om te transformeren neemt dan ook toe, te meer daar technologische ontwikkelingen er steeds weer voor zorgen dat je als organisatie in moet kunnen spelen op en gebruik moet kunnen maken van alle ontwikkelingen en innovaties die zich voordoen. Even ‘pas op de plaats’ nemen is er niet meer bij.

De volgende uitdaging: het borgen van de AVG

De afgelopen jaren, en vooral de afgelopen maanden, hebben we veel organisaties zien strijden om compliant te raken aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Veel organisaties hebben inzicht verkregen in hun status en hebben vervolgens hun zwakke punten aangepakt. Goed bezig! Maar wat nu? De organisatie is op de goede weg en kan zeggen dat het al bijna compliant is. Maar in hoeverre is de organisatie ooit compliant? En hoe zorg je ervoor dat de organisatie de aankomende tijd ook zo ‘compliant mogelijk’ blijft?

5.25 – Waarom wij er zijn

Noordwijk – GDPR en AVG: onderwerpen waar begin dit jaar ongelofelijk veel over geschreven en gezegd is. Elke organisatie kreeg tenslotte te maken met wetgeving die vroeg om een nauwkeurig assessment en een herziening van de huidige organisatie, haar manier van werken, de manier waarop met data wordt omgegaan, et cetera. Geen gemakkelijke, wel een belangrijke, maar vooral heel omvangrijke klus: discussies, oplossingen, webinars en blogs waren dan ook rijkelijk aanwezig.

Waarom grote ICT-projecten vaak mislukken

De resultaten van zeer grote ICT-projecten laten nogal eens te wensen over, blijkt uit onderzoek. Slechts zeven procent is een succes. Hoe komt dat? En wat kunnen we leren? Door: Hans Mulder en Theo Mulder