| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Privacy, privacy en nog eens privacy!

Sinds wanneer hebben we het eigenlijk over privacy? Hoe lang speelt dit vraagstuk al? We kunnen natuurlijk teruggaan tot de Romeinse tijd. De Romeinen bouwden bijvoorbeeld hun toiletten met een heel open karakter. De latrines waren open ruimtes met banken aan de zijkant met daarin gaten. Men kon zijn of haar behoefte doen terwijl het gesprek gewoon verder ging. Hoe zo privacy? Maar goed, dat is een ander soort privacy natuurlijk. Hoewel, we zeggen vandaag de dag in onze gedragscode wel iets over wat je wel of niet zou mogen bespreken in een publieke ruimte.

Is een enterprisearchitect nog nodig?

Groeiende kloof tussen enterprise- en solutionarchitect

5 vragen aan Will Hoogstad (Unigarant – ANWB Verzekeringen)

Sinds 2012 is Will Hoogstad CFO bij Unigarant. Of eigenlijk Unigarant en UVM, want Unigarant kennen we als verzekeraar maar juridisch gezien is het een volmacht van de verzekeraar UVM. Beide bedrijven zijn 100 procent dochters van ANWB. Dat verklaart ook dat naast de merknaam Unigarant in het B2B-kanaal het label ANWB Verzekeren gevoerd wordt voor het B2C-kanaal. Om het gemakkelijk te maken maar ook omdat het aandeel van het B2C-kanaal inmiddels groter is dan van Unigarant, wordt het bedrijf tegenwoordig met Unigarant – ANWB Verzekeren aangeduid. Beide namen zijn sinds 2 jaar ook aanwezig op de gevel van het kantoorpand in Hoogeveen. BrightStone Group stelt Will Hoogstad 5 vragen, deels gebaseerd op het financieel jaarverslag van Unigarant.

Kwaliteitsmanagement in tijden van de plug & play-organisatie

De afgelopen decennia hebben organisaties zich steeds meer gespecialiseerd. Ze zijn steeds meer gaan samenwerken met toeleveranciers en ketenpartners. Hierdoor zijn clusters van bedrijven en bedrijfstakken ontstaan met voor elke organisatie een duidelijke rol en positie in de waardeketen. Door verregaande digitalisering is de wereld drastisch aan het veranderen, met grote gevolgen voor organisaties. Wat betekent dat voor organisaties en voor de rol van de kwaliteitsmanager?

Handvatten voor succesvolle strategie-executie

Strategische ideeën hebben organisaties meestal genoeg maar het gaat vaak mis bij de uitvoering. Er is te weinig ‘executiekracht’. In zijn boek Strategie=Executie beschrijft organisatieadviseur Jacques Pijl een model om tot betere uitvoering van de strategie te komen. Zijn model bespreekt hij ook tijdens het 12e Jaarcongres Procesmanagement op 23 november aanstaande.

Top-3 Gartner schaalversnellers voor digitale transformatie

CIO's die proberen om de digitale transformatie in goede banen te leiden met de snelheid die nodig is om te slagen, hebben volgens Gartner een mix van drie schaalversnellers (Scale Accelerators) nodig. De drie schaalversnellers omvatten: digitale behendigheid (Digital Dexterity) netwerkeffect technologieën (Network Effect Technologies) en een geïndustrialiseerd digitaal platform (Industrial Digital Platform).