| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Wég met de baseline!

Het is alweer ruim 20 jaar geleden dat de voorloper van de Code voor Informatiebeveiliging (CvI) werd geboren. Zover ik weet ontstond ze uit een vrijage van Shell met het Britse Ministry of the Interior als een antwoord op de uit de hand lopende automatisering. Tot dan toe was er vanzelfsprekende controle door de geslotenheid van de gebruikte systemen. Client-server brak met de regels en zorgde voor onduidelijke grenzen aan je systeem. Je moest met veel meer verschillende factoren rekening gaan…

Agile werken? Maar dan wel ‘all the way’!

Voorheen betekende ‘technology push’ dat de techniek vooropliep en de klant of gebruiker het nauwelijks kon bijbenen: hij remde de snelheid van de ontwikkelingen omdat zijn adoptievermogen te gering was. Tegenwoordig is het omgekeerde aan de orde: nieuwe technologie maakt de klant of gebruiker nog hongeriger, hij adopteert snel en wakkert de push verder aan.

Zie hier de uitdaging voor het management, dat moet acteren in deze dynamische context waarin snelheid en innovatie het…

3 maatregelen voor digitale transformatie bij de overheid

De serviceverlening van de overheid richting de burger is voor verbetering vatbaar. Burgers verwachten anno 2017 dat ze als klant worden behandeld in plaats van als belastingplichtige. Dat is goed mogelijk, maar dan moet het roer wel om. Een digitale transformatie kan die dienstverlening moderniseren. Daarvoor zijn 3 maatregelen onvermijdelijk.

1. Herverdeling van taken

Een organisatie die een digitale transformatie ingaat, moet eerst de bedrijfsstructuur op orde…

"Ziekenhuizen melden elke dag datalek"

Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds begin dit jaar 304 keer melding gemaakt van het verlies van privacygevoelige informatie. Dat komt neer op ongeveer één datalek per dag, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Details over de aard van de meldingen wil de AP niet geven vanwege de mogelijke traceerbaarheid daarvan naar individuele ziekenhuizen. Meer in het algemeen valt het de privacywaakhond op dat veel meldingen het gevolg zijn van onbeveiligde verbindingen…

2017 wordt jaar van digitale transformatie

In het afgelopen jaar zijn organisaties hard aan de slag gegaan met het implementeren van oplossingen voor een geheel digitale organisatie en dit zal in 2017 niet anders zijn. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, medewerkers zijn bijvoorbeeld niet meer gebonden aan een werkplek en documenten worden digitaal in plaats van hard copy opgeslagen.

Voor organisaties is het belangrijk in te spelen op deze veranderingen, niet alleen om efficiënter te werken,…

‘Digitale transformatie gaat verder dan digitalisatie’

In relatief korte tijd zijn er allerlei nieuwe technologieën opgekomen die samen de aanjager vormen voor volledig nieuwe businessmodellen. Maar digitale transformatie is veel meer dan de introductie van technologie, zegt Maurice Herben, van IT-dienstverlener Experis Ciber.

Organisaties hebben de mond vol van digitale transformatie. Maar in veel gevallen wordt eigenlijk gewoon digitalisatie bedoeld. Het is een misverstand waar Maurice Herben, Head of Biztech leads bij Experis Ciber,…