| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Bent u klaar voor 25 mei 2018?

AVG compliant worden, maar vooral ook blijven, is een uitdagende en veelomvattende opdracht. Het gaat immers niet alleen om privacygevoelige gegevens die op allerlei plekken zijn opgeslagen, maar vooral ook om het menselijk handelen en de verwerking van deze persoonlijke gegevens door uw medewerkers. Vandaar de vraag: “Hoe staat u ervoor?” Bent u klaar voor 25 mei 2018?

Het nieuwe tijdperk van klantbeleving

Met de komst van ‘the Intelligent Experience Economy’ staan we op de rand van een nieuw tijdperk van klantbeleving. Waren CRM-tools en het meten van klantbehoeften tot nu toe toereikend voor ‘klantervaringsexperts’, in de nieuwe economie zullen organisaties moeten opereren op het snijvlak van business, ervaring en technologie om de volgende stap te kunnen zetten en hun klantstrategie volledig tot uitvoering te brengen.

In vijf stappen naar digitale transformatie

We waren de afgelopen jaren getuige van een explosie aan data en innovaties die de zakelijke spelregels voor veel sectoren drastisch hebben veranderd. Maar waar de koers en de snelheid voorheen werden bepaald door de disruptieve technologische ontwikkelingen zelf, staat er voor de komende jaren een generatie in de startblokken die de vruchten van deze ontwikkelingen als vanzelfsprekend beschouwt, en niet met minder genoegen zal nemen.

Hoe New Public Management publieke organisaties kan helpen bij het voldoen aan de AVG

Alle organisaties binnen de EU moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de AVG (GDPR) wetgeving. Dit houdt in dat er strengere normen worden gehanteerd als het gaat om het gebruik, de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Het doel van deze wetgeving is om consumenten te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties over het waarborgen van deze bescherming van persoonsgegevens.

Voldoen aan de AVG betekent continue verbetering van processen

Vrijdag 25 mei 2018 zal bij de meeste woningcorporaties rood omcirkeld staan in de agenda. Op die datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Welke stappen moeten corporaties nemen om aan de privacywet te voldoen, en hoe borg je de aanpassingen binnen de organisatie? Een gesprek met Mitchel Kooyman, Business Consultant Informatiebeveiliging en Privacy bij Audittrail: “Wees je bewust dat de tijd begint te dringen.”

Privacy, privacy en nog eens privacy!

Sinds wanneer hebben we het eigenlijk over privacy? Hoe lang speelt dit vraagstuk al? We kunnen natuurlijk teruggaan tot de Romeinse tijd. De Romeinen bouwden bijvoorbeeld hun toiletten met een heel open karakter. De latrines waren open ruimtes met banken aan de zijkant met daarin gaten. Men kon zijn of haar behoefte doen terwijl het gesprek gewoon verder ging. Hoe zo privacy? Maar goed, dat is een ander soort privacy natuurlijk. Hoewel, we zeggen vandaag de dag in onze gedragscode wel iets over wat je wel of niet zou mogen bespreken in een publieke ruimte.