| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Is een enterprisearchitect nog nodig?

Architecten zijn er in verschillende soorten en maten. Het belangrijkste onderscheid is die tussen de enterprise- en solutionarchitect. De verschillende rollen sloten van oorsprong goed op elkaar aan. Door de toename van complexe bedrijfsprocessen en IT-systemen, die vragen om een pragmatischere aanpak, ontstaat tussen beide rollen een steeds grotere kloof.

5 vragen aan Will Hoogstad (Unigarant – ANWB Verzekeringen)

Sinds 2012 is Will Hoogstad CFO bij Unigarant. Of eigenlijk Unigarant en UVM, want Unigarant kennen we als verzekeraar maar juridisch gezien is het een volmacht van de verzekeraar UVM. Beide bedrijven zijn 100 procent dochters van ANWB. Dat verklaart ook dat naast de merknaam Unigarant in het B2B-kanaal het label ANWB Verzekeren gevoerd wordt voor het B2C-kanaal.

Kwaliteitsmanagement in tijden van de plug & play-organisatie

De afgelopen decennia hebben organisaties zich steeds meer gespecialiseerd. Ze zijn steeds meer gaan samenwerken met toeleveranciers en ketenpartners. Hierdoor zijn clusters van bedrijven en bedrijfstakken ontstaan met voor elke organisatie een duidelijke rol en positie in de waardeketen. Door verregaande digitalisering is de wereld drastisch aan het veranderen, met grote gevolgen voor organisaties. Wat betekent dat voor organisaties en voor de rol van de kwaliteitsmanager?

Handvatten voor succesvolle strategie-executie

Strategische ideeën hebben organisaties meestal genoeg maar het gaat vaak mis bij de uitvoering. Er is te weinig ‘executiekracht’. In zijn boek Strategie=Executie beschrijft organisatieadviseur Jacques Pijl een model om tot betere uitvoering van de strategie te komen. Zijn model bespreekt hij ook tijdens het 12e Jaarcongres Procesmanagement op 23 november aanstaande.

Top-3 Gartner schaalversnellers voor digitale transformatie

CIO's die proberen om de digitale transformatie in goede banen te leiden met de snelheid die nodig is om te slagen, hebben volgens Gartner een mix van drie schaalversnellers (Scale Accelerators) nodig. De drie schaalversnellers omvatten: digitale behendigheid (Digital Dexterity) netwerkeffect technologieën (Network Effect Technologies) en een geïndustrialiseerd digitaal platform (Industrial Digital Platform).

Een wendbaar Mooiland voor grotere klanttevredenheid en lagere bedrijfslasten

Corporaties moeten vandaag de dag wendbaar zijn. Maar wat is dat eigenlijk, wat levert het op en niet onbelangrijk: hoe word je een ‘wendbare corporatie’? Wij vroegen het Teammanager I&A Roland Schweigl van Mooiland: “Wendbaarheid zorgt voor grotere klanttevredenheid en lagere bedrijfslasten.”