| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

5.25 – Waarom wij er zijn

Noordwijk – GDPR en AVG: onderwerpen waar begin dit jaar ongelofelijk veel over geschreven en gezegd is. Elke organisatie kreeg tenslotte te maken met wetgeving die vroeg om een nauwkeurig assessment en een herziening van de huidige organisatie, haar manier van werken, de manier waarop met data wordt omgegaan, et cetera. Geen gemakkelijke, wel een belangrijke, maar vooral heel omvangrijke klus: discussies, oplossingen, webinars en blogs waren dan ook rijkelijk aanwezig.

Hoe New Public Management publieke organisaties kan helpen bij het voldoen aan de AVG

Alle organisaties binnen de EU moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de AVG (GDPR) wetgeving. Dit houdt in dat er strengere normen worden gehanteerd als het gaat om het gebruik, de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Het doel van deze wetgeving is om consumenten te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties over het waarborgen van deze bescherming van persoonsgegevens.

Voldoen aan de AVG betekent continue verbetering van processen

Vrijdag 25 mei 2018 zal bij de meeste woningcorporaties rood omcirkeld staan in de agenda. Op die datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Welke stappen moeten corporaties nemen om aan de privacywet te voldoen, en hoe borg je de aanpassingen binnen de organisatie? Een gesprek met Mitchel Kooyman, Business Consultant Informatiebeveiliging en Privacy bij Audittrail: “Wees je bewust dat de tijd begint te dringen.”

Nederlandse boardrooms nauwelijks betrokken bij GDPR

Het management van veel Nederlandse bedrijven denkt te lichtvoetig over de eisen die de GDPR aan organisaties stelt. Slechts een kwart van hen is betrokken bij de compliance van deze regelgeving en een aanzienlijk deel weet niet welke persoonsgegevens zij precies moeten beschermen. Daarop duidt onderzoek van Trend Micro.