| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Procesarchitectuur als verbindende samenwerkingsfactor

Misschien komt houvast en verbinding uit een onverwachte ICT-hoek: procesarchitectuur. Maar: “Een positieve toepassing van procesarchitectuur richt de focus op waar het écht om gaat: samen het beste resultaat leveren aan de samenleving.”

Rabobank bouwt 3D model om de IT architectuur (beter) te begrijpen

Rabobank heeft een 3D model gebouwd van de eigen organisatie en de ondersteunende IT systemen om de verbeteringen te visualiseren die gerealiseerd moeten worden in het kader van het op handen zijnde transformatieprogramma.