| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Wat heb je nodig om digitale transformatie te versnellen?

Bij twee derde van de G2000-bedrijven zal digitale transformatie eind 2017 centraal staan in hun strategie, zo voorspelt IDC. Op de G2000-lijst staan in totaal 25 Nederlandse bedrijven. Ondertussen zijn er al veel meer bedrijven in Nederland bezig met hun digitale transformatie. De CEO’s van deze G2000-bedrijven verwachten een groei van 80% van hun digitale omzet in 2020. In deze blog bespreek ik welke IT talenten er nodig zijn om dit te realiseren.

Het begint allemaal met het…

Databeschermingswet aangenomen door Europees parlement

Na vier jaar onderhandelen is er in Europa een nieuwe dataprotectie overeenkomst. In Straatsburg hebben de lidstaten van de EU hun goedkeuring gegeven aan wetgeving voor de verwerking van privégegevens en richtlijnen voor de handhaving van die wet op justitieel niveau.

Sinds 1 januari geldt in Nederland de meldplicht datalekken. Daarmee loopt Nederland tamelijk voorop in Europa. Deze week is de Europese variant goedgekeurd door het Europees parlement. De overige Europese lidstaten…

Over de invloed van de EU regelgeving gegevensbescherming op de zakelijke markt

De brede regelgeving van de Europese Commissie over de algemene bescherming van persoonsgegevens (GDPR) zal een sterke impact hebben op bedrijven binnen en buiten Europa. Vanaf 2018 moet elke organisatie die persoonlijke informatie over Europese burgers verzamelt, gebruikt of deelt, kunnen aantonen dat zij voldoet aan deze inmiddels fel omstreden regelgeving. Hieronder vallen ook de gebruikte technieken binnen het model en de infrastructuur van de organisatie, waarmee men de persoonlijke gegevens…

Wat betekent de General Data Protection Regulation 2018 voor handelsorganisaties?

Terwijl veel organisaties momenteel nog bezig zijn met de Meldplicht Datalekken, die 1 Januari 2016 van start is gegaan, komt er alweer een nieuwe wet om de hoek kijken. In mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in Nederland van kracht. Het niet naleven van deze wetgeving kan hoge sancties tot gevolg hebben.

Verwerking persoonsgegevens

General Data Protection Regulation (GDPR) geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het ziet er naar…

"Ziekenhuizen melden elke dag datalek"

Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds begin dit jaar 304 keer melding gemaakt van het verlies van privacygevoelige informatie. Dat komt neer op ongeveer één datalek per dag, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Details over de aard van de meldingen wil de AP niet geven vanwege de mogelijke traceerbaarheid daarvan naar individuele ziekenhuizen. Meer in het algemeen valt het de privacywaakhond op dat veel meldingen het gevolg zijn van onbeveiligde verbindingen…