| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Kwaliteitsmanagement leidt tot groei en hogere winstgevendheid

Kwaliteitsmanagement en Continuous improvement hebben een direct en positief effect op de financiële situatie van organisaties. Kwaliteit is een aanjager voor groei. Dat zeggen senior executives en kwaliteitsprofessionals in een onderzoek dat werd uitgevoerd door de American Society for Quality (ASQ) en Forbes Insights.

Alsjeblieft geen nieuwe verandermodellen

Vaak wordt een privacy statement pas achteraf toegevoegd aan een nieuw IT-systeem of een beoogde verwerking van persoonsgegevens. Regelgeving en actievere toezichtsorganen vereisen een proactieve aanpak van privacy compliance: privacy by design.

De regelgeving rond persoonsgegevens beschermt de rechten van individuele personen ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens. Dit valt allemaal onder de noemer ‘verwerking…

Leidt een kwaliteitssysteem tot betere kwaliteit van zorg?

In het proefschrift ‘Hospital Quality Systems; unraveling working mechanisme’ beargumenteert Steffie van Schoten dat de relatie tussen kwaliteitssystemen in ziekenhuizen en de prestaties van ziekenhuizen niet eenduidig is. Het onderzoek toont aan dat een goed ontwikkeld kwaliteitssysteem leidt tot verbeterde uitkomsten van zorg, maar niet per se tot verbeteringen van het zorgproces. Dit is volgens de onderzoeker toe te schrijven aan het feit dat ziekenhuizen de informatie die uit het kwaliteitssysteem…