| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Expertise én de juiste tooling onontbeerlijk voor privacy

Privacy staat volop in de belangstelling. Niet gek, gezien de mogelijkheden die digitale dienstverlening biedt. Organisaties vragen zich steeds vaker af of ze privacy binnen hun organisatie wel goed hebben georganiseerd en waar mogelijkheden en grenzen aan het gebruik van informatie liggen. Martijn van der Veen, eigenaar van privacy-adviesbureau Procis, juicht deze ontwikkeling toe. Volgens hem ligt in een goede omgang met privacy de sleutel naar nieuwe kansen en innovatie.

In…

Privacy by design

Vaak wordt een privacy statement pas achteraf toegevoegd aan een nieuw IT-systeem of een beoogde verwerking van persoonsgegevens. Regelgeving en actievere toezichtsorganen vereisen een proactieve aanpak van privacy compliance: privacy by design.

De regelgeving rond persoonsgegevens beschermt de rechten van individuele personen ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens. Dit valt allemaal onder de noemer ‘verwerking…

Zeg ja tegen de privacy officer die nee durft te zeggen

De Meldplicht Datalekken, die per 1 januari 2016 inging, is voor veel Nederlandse organisaties een moeilijk dossier. Een privacy officer kan helpen orde op zaken te stellen.

De komst van de Meldplicht Datalekken was al lang duidelijk. Toch werden pas begin december de puntjes op de i gezet, toen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zijn richtsnoeren na een consultatieronde formaliseerde tot het Beleidskader Meldplicht Datalekken. Enkele weken daarvoor gaf Udo Oelen,…