| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Proces of vakmanschap? De McDonaldisering van de onderneming

Treacy & Wiersema kwamen ooit met de driedeling Operational Excellence – Product Leadership – Customer Intimacy. Een verstandige onderneming is of goed in standaardisatie, of in het leveren van superieure producten of in klantspecifiek maatwerk. Veel organisaties kiezen vanaf de jaren 80, aangemoedigd door efficiëntiedrang, schaalvergroting, risicomanagement, compliance en vooral natuurlijk Taylor en MBA-studies voor operational excellence. IT vanaf de jaren 90 al helemaal, daartoe in 2003 nog extra aangemoedigd door Nicolas Carr: IT doesn’t matter.

15 tips voor een succesvolle procescultuur

Een procescultuur waarin zorg voor proceskwaliteit centraal staat, is essentieel voor organisaties die hun wendbaarheid en effectiviteit wensen te vergroten. Zo’n cultuur dient ook als brug tussen strategievorming en -uitvoering. In dit artikel vindt u 15 aandachtspunten voor de ontwikkeling en onderhoud van een fundamentele procescultuur.

1. Houd het einddoel in zicht

Een procesgeoriënteerde organisatie neemt het doel dat gerealiseerd moet worden (innovatievermogen,…

Invoering nieuw EPD bevordert procesharmonisatie bij fusie

Voor de jaarwisseling is Alrijne Zorggroep overgestapt op een nieuw epd, HiX. Daarmee zijn in alle ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim verschillende systemen vervangen door één geïntegreerd epd. Daarnaast zit de organisatie midden in een fusieproces.

10 eenvoudige stappen voor het maken van een procesblauwdruk

Zoals iedereen die ooit een huis heeft gebouwd begrijpt, biedt een blauwdruk u de basis en beste kans op het succesvol bereiken van uw doelstelling. Ook in de bedrijfswereld kan een blauwdruk een effectief instrument zijn.