| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Gemeenten moeten werk maken van bewustwording informatiebeveiliging

Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met het risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders rond informatiebeveiliging, zegt BDO Accountants & Adviseurs in het rapport Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2016.

Bij de beveiliging van digitale informatie volgen de meeste gemeenten de letter van de wet, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De meeste risico’s schuilen in de menselijke factor. Nederlandse gemeenten hebben overigens betrekkelijk vaak een veiligheidsfunctionaris…

Zou een emissieschandaal à la Volkswagen ondenkbaar zijn in de met regels dichtgetimmerde luchtvaartsector?

Kun je deze en andere risico's voorspellen? Hoe geef je risicogestuurd werken eigenlijk handen en voeten? En helpt het om een grote risicoafdeling op te tuigen? Immers, 'veiligheid ontstaat niet door regels of procedures, maar door het handelen van mensen'.

Kwaliteitsmanagement, risicomanagement en procesmanagement, ze raken steeds meer in elkaar vervlochten. Waarbij de methodologische kant teveel nadruk krijgt, en de menskant te weinig. Daar zijn luchtvaartexpert Benno…

Informatiemanagers niet klaar voor de toekomst

Informatiemanagers moeten uit hun papieren toren komen en zichzelf opnieuw uitvinden. Leidinggevenden verwachten steeds minder beheerstaken en vooral analytische vaardigheden, gekoppeld aan een groot veiligheidsbewustzijn plus creatief denken, zodat informatiemanagers verandering kunnen begeleiden. Daarop duidt onderzoek door Iron Mountain en AIIM, de wereldwijde vereniging voor de beroepsgroep.

De bevindingen zijn een weerklank van een vorig jaar afgenomen enquête en wekken…