| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Een belangrijke doelstelling van het kabinet is om de overheid kleiner en beter te maken. Dit betekent onder meer dat de overheid met minder ambtenaren op een efficiënte manier publieke prestaties zal moeten blijven leveren. Zowel het maken van beleid als de uitvoering ervan dient aan hoge eisen te voldoen. Niet alleen dienen rijksoverheidsorganisaties flexibel te reageren op veranderende wet- en regelgeving, overheidsprocessen dienen ook transparant, rechtmatig en doelmatig te worden uitgevoerd. Dit stelt hoge eisen aan de steeds veranderde overheidsorganisaties. Mavim kan u hierbij helpen door versneld grip te krijgen op de organisatie.

Zie hier onder de specifieke toepassingen voor de Centrale Overheid:

Applicatie Portfolio Management (APM)
In de meeste gevallen dragen applicaties, software en systemen in belangrijke mate bij aan zowel het voortbestaan als aan de concurrentiepositie van de organisatie. In sommige gevallen vormen zij echter een ongewenste last, zeker waar het gedateerde of overbodig geworden applicaties en systemen betreft. Dergelijke applicaties zijn doorgaans weinig functioneel en zorgen voor hoge beheerkosten. Door het ontbreken van overzicht over applicaties en de onderliggende informatie wordt het applicatieportfolio bovendien als zeer complex ervaren.

Lees meer…

SharePoint Publicatie
In het kader van Het Nieuwe Werken is het voor organisaties steeds belangrijker om mensen, teams en informatie dusdanig met elkaar te verbinden dat organisaties op een efficiënte manier kunnen samenwerken. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit verschillende bedrijfsprocessen. Microsoft SharePoint, de toepassing die zorgt voor het samenvoegen, ordenen en doorzoeken van gegevens en maakt daarmee een efficiënte samenwerking mogelijk.

Lees meer…
 
 

Factsheet Applicatie Portfolio Management

Lees hoe het APM Framework in Mavim helpt om applicaties en systemen doelmatig, efficiënt en effectief in te zetten.

Download factsheet

Factsheet SharePoint

Lees hoe u met Mavim en SharePoint één portal kunt bieden voor het ontsluiten van informatie en het borgen van kennis.

Download factsheet

 

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op