| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Het zijn roerige tijden voor financiële instellingen. De overheid, stakeholders en toezichthoudende instanties vragen om een steeds grotere transparantie. Financiële producten en diensten moeten constant vernieuwd en verbeterd worden om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Om over fusies nog maar te zwijgen. Intussen moet u proberen de processen binnen uw organisatie nog inzichtelijk te houden en de nodige verantwoording af te leggen. Gelukkig is er Mavim.

Strakkere regelgeving
Wettelijke voorschriften en regels maken tegenwoordig een onlosmakelijk deel uit van het zakenleven. De laatste jaren misschien wel met de grootste consequenties voor banken en verzekeraars, pensioenfondsen, kredietverstrekkers en andere financiële instellingen. Denk aan Basel III en Solvency, die binnenkort onder de Wft zullen vallen. Daarnaast passen de meeste (middel)grote financiële instellingen corporate governance toe in de vorm van de wet Tabaksblat, of - als het bedrijven betreft die beursgenoteerd zijn of onder de Amerikaanse wetgeving vallen - Sarbanes-Oxley (SOx). Verder omarmen steeds meer financiële instellingen IFRS (International Financial Reporting Standard), omdat deze norm een verbetering van de financiële verslaggeving met zich meebrengt.

Beheersing
Op allerlei manieren proberen financiële dienstverleners alle aspecten van de organisatie te beheersen en tegelijkertijd de lastendruk van de vele voorschriften en regels te verlagen. Risico-, informatie- en beheersmanagement en ook integrity en compliance gaan daardoor een steeds grotere rol spelen. Financiële instellingen brengen allerlei soorten operationele risico’s in kaart om ze zo te kunnen minimaliseren. Met het COSO-model bijvoorbeeld, kunnen ze kredietrisico’s, renterisico’s en liquiditeitsrisico’s beheersen. Personeel en zakenpartners worden steeds intensiever gescreend om bedrijfsrisico’s te verlagen. Een ISAE 3402-rapport (voorheen SAS 70 genaamd) bijvoorbeeld garandeert transparantie en kwaliteit bij uitbesteding van werkzaamheden. Met Mavim kunnen deze risicoverlagende maatregelen eenvoudig toegepast worden in uw organisatie.

Inzicht en overzicht
Met de unieke functionaliteit van Mavim creëert u eenvoudig inzicht en overzicht op het gebied van wetten en regels die voor u van toepassing zijn. Mavim maakt processen en procedures inzichtelijk en controleerbaar en biedt transparantie in de verantwoordelijkheden en de afgesproken werkwijze. Daar profiteert niet alleen het management, maar ook alle medewerkers, de auditors en controllers, de betrokken accountant en andere in- en externe toezichthouders van uw organisatie van.
 

Factsheet Compliance Management

Lees hoe Mavim helpt externe regelgeving te vertalen naar beleid en bedrijfsvoering.

Download factsheet

Factsheet Risicomanagement

Lees hoe Mavim helpt risico’s te identificeren en beheersmaatregelen te formuleren.

Download factsheet

 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van risico's
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op