| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Voor ICT-beheer-afdelingen en ICT-bedrijven is procesmanagement essentieel voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering. Zonder dat is kwaliteitsverbetering, risicobeheer en certificering immers niet mogelijk. Mavim is voor optimalisatie van ICT-processen een ideaal hulpmiddel. 

Volgens de norm

Met een gedegen procesmanagement kunt u aantonen dat u volgens de norm werkt. Heel belangrijk, want certificeringen en andere behaalde normen zijn voor de (potentiële) klant een overtuigend bewijs van de kwaliteit van uw dienstverlening. Veel ICT-bedrijven kiezen voor een procesbeheersing op basis van ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Een goed ingerichte IT-infrastructuur helpt bij het verkrijgen van een ISO-20000 certificering. Mavim is een geschikt instrument voor uw procesmanagement; desgewenst volgens ITIL.

Efficiënter werken
Door uw processen te beschrijven in Mavim kunt u deze optimaliseren. U geeft immers niet alleen de klant inzicht in het kwaliteitsniveau – omdat de organisatie voldoet aan de ISO-20000-norm - maar verkrijgt hiermee zelf ook een duidelijk beeld en helder overzicht van de organisatie. Op basis hiervan kunnen mensen en processen beter op elkaar worden afgestemd en wordt het eenvoudiger om veranderingen door te voeren. Daarnaast is een goede procesbeschrijving onmisbaar voor de helpdesk. Bovendien is Mavim een goed instrument om risicobeheer in te richten. Met andere woorden: met Mavim kunt u de efficiency van uw organisatie aanzienlijk vergroten.

Functioneel onscherp
ICT-bedrijven die applicaties en IT-infrastructuren leveren, willen niet alleen inzicht in hun eigen bedrijfsprocessen, maar streven ook naar een inzichtelijk ontwikkeltraject. Een voorbeeld: bij de ontwikkeling van een applicatie is er sprake van veel informatie-uitwisseling in de vorm van specificaties, rapporten, spreadsheets, notities en presentaties. Hoe weet je nog welk scherm of module conform welke FO-versie in welke versie van de applicatie is opgenomen? Hoe en door wie is dit getest en met welke uitkomst? Als je dat niet weet vergroot dit de kans op een falend product. Met Mavim heeft u een instrument in handen dat alle betrokkenen snel en inzichtelijk toont wat de status van de ontwikkeling is. Zo blijft een functioneel ontwerp voor iedereen gedurende het hele traject scherp.
Lees meer over Integrated Service Management
 
 
 

Factsheet Application Implementation Management

Complexe applicaties goedkoper implementeren, upgraden en uitfaseren? Lees hoe het Mavim AIM framework u hierbij helpt.

Download factsheet

Factsheet Applicatie Portfolio Management

Lees hoe het APM Framework in Mavim helpt om applicaties en systemen doelmatig, efficiënt en effectief in te zetten.

Download factsheet

 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op