| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
De industrie sector is sterk in beweging. Nieuwe partijen dienen zich constant aan, afzetmarkten verschuiven en afnemers worden steeds intelligenter. De concurrentie is dan ook op veel vlakken groot. Onderdoen voor de ander omdat de kwaliteit niet goed genoeg is, is geen optie. De huidige marktomstandigheden dwingen de organisaties in de industrie zich continu bezig te houden met het verbeteren van de eigen kwaliteit en productiviteit. Daarom is er Mavim.

Druk op kwaliteit
De industriële sector is altijd een voorloper geweest op het gebied van kwaliteitsmanagement. Juist in deze sector wordt vaak geëist dat bedrijven gecertificeerd zijn volgens bepaalde kwaliteitsnormen voordat er zaken gedaan kan worden. Binnen deze sector is ISO 9001 het meest bekende internationale keurmerk voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit keurmerk kent haar basis in deze sector. Omdat zij te maken heeft met zowel de externe druk als de interne behoefte. Vaak wordt door opdrachtgevers geëist dat leveranciers gecertificeerd zijn om de externe risico’s te verkleinen.

De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties in de industrie zich continu bezig te houden met het verbeteren van de eigen kwaliteit en productiviteit. Er wordt steeds meer gestreefd naar de perfecte mix tussen de te leveren kwaliteit en de kosten van deze producten/diensten. Met oog op de concurrentie is het zaak de kwaliteit te vergroten en de daarbij behorende processen zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. Mavim kan worden ingezet om op eenvoudige en efficiënte wijze een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Mavim legt de relatie tussen de normen en de procedures en werkinstructies. Daarmee zorgt Mavim dat de medewerkers, de auditor en de leverancier inzicht verkrijgen aan welke ISO normen uw organisatie voldoet.

Hoge klanttevredenheid
De kwaliteit van uw producten en diensten bepaalt in hoge mate de klanttevredenheid. Met een kwaliteitsmanagementsysteem verzekert u uw klanten dat de door u aangeboden producten en diensten van hoge kwaliteit zijn. Het verbeteren en behouden van die kwaliteit is dan ook van groot belang, uw concurrentiepositie is hier immers sterk van afhankelijk. Voldoet u niet aan de gestelde eisen van uw opdrachtgever, dan is de stap naar de concurrent zo gemaakt. Verbetering van uw concurrentiepositie valt en staat daarom voor een deel bij de wil om werkelijk te willen verbeteren.

Efficiëntie verhogen
Juist in financieel moeilijkere tijden als heden ten dage is het belangrijk uw processen zo efficiënt mogelijk in te richten zodat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt tegen een zo laag mogelijke kostprijs. In Mavim kunnen alle werkinstructies en processen binnen een organisatie worden vastgelegd en direct worden gerelateerd aan de geldende eisen en normen. Met één druk op de knop worden zowel de beschreven werkinstructies en processen als de eisen en normen digitaal beschikbaar gesteld aan alle betrokkenen.

Omdat normen regelmatig veranderen, hebben medewerkers via een intranet inzicht in de nu geldende eisen en normen. Bovendien kan iedere werknemer feedback geven in Mavim, wanneer de theorie niet geheel aansluit op de praktijk bijvoorbeeld. Zo blijft de kwaliteit van uw producten en diensten op een efficiënte en transparante wijze gewaarborgd en wordt de kans op mogelijke fouten geminimaliseerd.
 

Factsheet Risicomanagement

Lees hoe Mavim helpt risico’s te identificeren en beheersmaatregelen te formuleren.

Download factsheet

Factsheet Business Transformation framework

Lees hoe het Business Transformation framework fungeert als brugfunctie tussen strategie en uitvoering.

Download factsheet

 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van risico's
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op