| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
In de transportbranche zijn twee zaken steeds belangrijker aan het worden: procesbeheer en kwaliteitsmanagement. Ordelijke processen en overzichtelijke documentatie leiden immers tot een efficiëntere logistiek. Daarnaast moeten vervoerders aan kunnen tonen dat ze voldoen aan een groeiende lijst wetten en regels. Mavim kan u daarbij helpen.

Complexe processen
Vervoerders bieden uiteenlopende logistieke diensten aan. De complexiteit van processen verschilt per logistieke dienstverlener. De een vervoert over de weg of het spoor, de ander door de lucht en weer een ander over water. De ene logistieke dienstverlener brengt pakketten van A naar B, terwijl de ander een deel van de supply chain van de klant overneemt. Hoe complexer de processen, hoe groter de behoefte aan inzicht. Liefst met een efficiënt documentatiesysteem, om zo snellere processen en een betere afstemming van betrokken partijen mogelijk te maken.

Normen en richtlijnen
Niet alleen de processen verschillen, ook de wetten en regels waar vervoerders aan moeten voldoen zijn zeer uiteenlopend. De één moet voldoen aan milieu-eisen, de ander aan speciale regels voor de luchtvaart of richtlijnen voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Iedere vervoerder moet kunnen laten zien dat de betreffende regelgeving is geborgd in zijn processen. Dat vraagt om een systeem dat is ingericht op de vereisten van ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 22000, GMP+, IFS, HACCP, Groenkeur, Eurep-GAP, SOx en vele andere normen en richtlijnen.

Beheersinstrument regelgeving
Uit onderzoek is gebleken dat veel logistieke dienstverleners Word, Visio en intranet gebruiken om regelgeving te beschrijven en erover te communiceren. Mavim is daarom bij uitstek geschikt om uw procesbeheer te onderhouden. Mavim is de koppeling tussen Word en Visio waardoor de verbanden tussen deze documenten inzichtelijk worden en daarmee ook beter beheersbaar. Van de in Mavim vastgelegde processen kunt u matrices en een kwaliteitshandboek maken en deze op intranet plaatsen. Alle noodzakelijke regels, formulieren en richtlijnen zijn zo altijd en overal up-to-date inzichtelijk.

Lagere kosten
Met Mavim kunt u bovendien vooraf duidelijke afspraken maken over wie wat doet en op welke manier. Dat maakt het eenvoudiger om uw processen in een ERP-systeem te implementeren. En een goed procesmanagement resulteert weer in procesverbetering: een snellere workflow en betere afstemming tussen de samenwerkende partijen. Mavim kan een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren doordat met dit systeem de juiste procedure gevolgd wordt. Daarnaast scheelt het u ook flink in controlekosten. De accountant is bijvoorbeeld minder tijd kwijt met het verzamelen van de benodigde cijfers.
 

Factsheet Risicomanagement

Lees hoe Mavim helpt risico’s te identificeren en beheersmaatregelen te formuleren.

Download factsheet

Factsheet Business Transformation framework

Lees hoe het Business Transformation framework fungeert als brugfunctie tussen strategie en uitvoering.

Download factsheet

 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van risico's
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op