| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Digitalisering van gemeenten

Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten nog flink wat werk aan de winkel hebben om hun processen digitaal te maken zoals het programma Digitale Agenda 2020 voorschrijft. Zo moeten zij in 2020 volgens de Digitale Agenda betere dienstverlening verlenen aan inwoners en bedrijven, meer datagestuurd werken en meer innovatief samenwerken. Veel gemeenten zijn er nog niet aan toe of zijn zich aan het oriënteren. Het digitaliseren van processen vraagt aan de ene kant om het anders inrichten van interne structuren. Aan de andere kant is er technologie nodig om dit te ondersteunen. Waar processen voorheen uit veel papierwerk bestonden, zal technologie dit moeten vervangen. Maar hoe zijn processen snel en effectief te ondersteunen met technologie?

Mavim faciliteert gemeenten op diverse vlakken bij het efficiënt uitvoeren van hun dienstverlening in overeenstemming met de gestelde strategische doelen.

Partners

Wij werken nauw samen met brancheverenigingen


Wij hebben, in samenwerking met de VNG, een Standaard Model Architectuur voor het sociaal domein ontwikkeld.
Ga naar de voorbeeld website
Mavim heeft de NVVB processen geconverteerd naar het Mavim platform

Klik voor meer informatie
Als vertrouwde leverancier zijn we terug te vinden in de software catalogus van het KING.

Ga naar de Mavim pagina

Wist u dat 80+ gemeenten vertrouwen op Mavim om:


  • Processen in kaart te brengen en te optimaliseren? > Lees meer
  • Snel de eerste stappen te zetten op weg naar een goed procesontwerp voor de Omgevingswet in hun gemeente? > Lees meer
  • Onder Architectuur te kunnen werken? > Lees meer
  • Lean en agile te kunnen werken? > Lees meer
  • Inzicht te krijgen in het applicatielandschap? > Lees meer
  • De informatiebeveiliging op orde te krijgen? > Lees meer
  • Werkprocessen Burgerzaken snel en eenvoudig vast te leggen, te borgen en publiceren?> Lees meer
  • Betere efficiëntie en processen te creëren door zaakgericht werken? > Lees meer
  • Inzicht te creëren in de missie, visie en de succesbepalende factoren van de gemeente met het A3 jaarplan? > Lees meer

Demo’s en klanten aan het woord

Bekijk de video’s en ervaar hoe Mavim kan worden ingezetProcesinnovatie Gemeente Groningen I Op weg naar één gemeente


Participatiewet succesvol toegepast bij Laborijn


Wat is integrale toegang tot het sociale domein? I Welke kansen liggen er?


Gemeente ‘s-Hertogenbosch creëert grip op de informatievoorziening

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

WHITEPAPER AO/IC
Verbeter kwaliteit en efficiëntie door procesoptimalisatie

WHITEPAPER INFORMATIEBEVEILIGING
Grip op de integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

KLANTCASE KRIMPENERWAARD
Voor het stroomlijnen van processen heeft Krimpenerwaard Mavim ingezet

WHITEPAPER PARTICIPATIE PROCESMODEL
Een succesvolle aanpak voor participeren naar vermogen

FACTSHEET HIGH LEVEL ARCHITECTUUR GEMEENTEN
Standaardisatie en reductie van complexiteit met de HLA Basisgemeente


NOG NIET AANWEZIG FACTSHEET ZAAKGERICHT WERKEN

Inzicht en transparantie door zaakgericht werken op basis van inzichtelijke processen

Misschien ook interessant voor je?

Lees onderstaande artikelen

Procesarchitectuur als verbindende samenwerkingsfactor

Digitale transformatie gemeenten: ‘verbouwen met de winkel open’

Have a little faith

In vijf stappen naar digitale transformatie

Gemeenten moeten werk maken van bewustwording informatiebeveiliging

Wég met de baseline!

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op