| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Veiligheidsregio’s en de kunst van samenwerken

Bij veiligheidsregio’s draait het om samenwerken. Een goed functionerende veiligheidsregio vereist dan ook een intensieve, multidisciplinaire samenwerking door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Hiervoor is het essentieel dat de processen van de verschillende besturen en uitvoerende diensten zorgvuldig in kaart zijn gebracht en op elkaar zijn afgestemd.

Door strategie, projecten, personeel, processen, technologie, risico’s en infrastructuur onderling te verbinden in één platform, helpt Mavim veiligheidsregio’s een dynamisch inzicht in de inrichting en structuur van de organisatie te creëren.

Wist je dat diverse veiligheidsregio’s vertrouwen op Mavim?

Lees hier wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen


Wist je dat diverse veiligheidsregio’s Mavim gebruiken om:
  • Processen in kaart te brengen en te optimaliseren? > Lees meer
  • Inzicht te creëren in de missie, visie en de succesbepalende factoren van de veiligheidsregio met het A3 jaarplan? > Lees meer
  • Onder Architectuur te kunnen werken? > Lees meer
  • Lean en agile te kunnen werken? > Lees meer
  • Inzicht te krijgen in het applicatielandschap? > Lees meer
  • De informatiebeveiliging op orde te krijgen? > Lees meer
  • Invulling te geven aan het bezuinigingsbeleid door het efficiënter en effectiever inrichten van het inkoopbeleid? > Lees meer

Demo’s en klanten aan het woord

Bekijk de video’s en ervaar hoe Mavim kan worden ingezetLean en procesgericht werken bij Gemeente Hellevoetsluis


Wat is integrale toegang tot het sociale domein? I Welke kansen liggen er?


Participatiewet succesvol toegepast bij Laborijn


Informatiemanagement in de praktijk I Gemeente 's-Hertogenbosch

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

WHITEPAPER AO/IC
Verbeter kwaliteit en efficiëntie door procesoptimalisatie

WHITEPAPER INFORMATIEBEVEILIGING
Grip op de integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

FACTSHEET INKOOP FRAMEWORK
Inzicht en transparantie door zaakgericht werken op basis van inzichtelijke processen

Misschien ook interessant voor je?

Lees onderstaande artikelen

Have a little faith

Is een enterprisearchitect nog nodig?

Procesarchitectuur als verbindende samenwerkingsfactor

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op