| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Waterschappen en digitalisering

Verregaande digitale voorzieningen veranderen de manier waarop we werken. De komst van sociale platformen verandert de manier waarop we samenwerken. Overheden hebben in dat kader een grote stap te zetten. Waterschappen dus ook.

We maken een beweging met de ‘focus naar buiten’, meer verbinding met de inwoners en bedrijven in ons gebied. Maar wat betekent dat in je organisatie? Wat is jouw rol als bedrijfskundige, processpecialist of architect? Hoe ga jij om met je eigen rol? Hoe begeleid je dergelijke bewegingen?

Of het nu gaat om business en it, processen en applicaties, ketensamenwerking en de omgevingswet, architectuur en processen of architectuurmodellen onderling: Mavim ondersteunt Waterschappen bij het leggen van een verbinding tussen al deze elementen en het creëren van samenhang.

Wist je dat meer dan 10 waterschappen vertrouwen op Mavim?

Lees hier wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen


Wist je dat meer dan 10 waterschappen Mavim gebruiken om:
  • Processen in kaart te brengen en te optimaliseren? > Lees meer
  • Snel de eerste stappen te zetten op weg naar een goed procesontwerp voor de Omgevingswet? > Lees meer
  • Onder Architectuur te kunnen werken? > Lees meer
  • Lean en agile te kunnen werken? > Lees meer
  • Inzicht te krijgen in het applicatielandschap? > Lees meer
  • De informatiebeveiliging op orde te krijgen? > Lees meer
  • Invulling te geven aan het bezuinigingsbeleid door het efficiënter en effectiever inrichten van het inkoopbeleid? > Lees meer

Demo’s en klanten aan het woord

Bekijk de video’s en ervaar hoe Mavim kan worden ingezetProcesinnovatie Gemeente Groningen I Op weg naar één gemeente


Wat is integrale toegang tot het sociale domein? I Welke kansen liggen er?


Participatiewet succesvol toegepast bij Laborijn


Informatiemanagement in de praktijk I Gemeente 's-Hertogenbosch

Meer informatie?

Download hier speciaal voor jou geselecteerde documentatie

WHITEPAPER AO/IC
Verbeter kwaliteit en efficiëntie door procesoptimalisatie

WHITEPAPER INFORMATIEBEVEILIGING
Grip op de integriteit en vertrouwelijkheid van informatiestromen

KLANTCASE KRIMPENERWAARD
Voor het stroomlijnen van processen heeft Krimpenerwaard Mavim ingezet

WHITEPAPER PARTICIPATIE PROCESMODEL
Een succesvolle aanpak voor participeren naar vermogen

FACTSHEET HIGH LEVEL ARCHITECTUUR GEMEENTEN
Standaardisatie en reductie van complexiteit met de HLA Basisgemeente

FACTSHEET INKOOP FRAMEWORK
Inzicht en transparantie door zaakgericht werken op basis van inzichtelijke processen

Misschien ook interessant voor je?

Lees onderstaande artikelen

Have a little faith

Is een enterprisearchitect nog nodig?

Procesarchitectuur als verbindende samenwerkingsfactor

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op