| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Door constante politieke en economische verschuivingen is het Sociale Werkvoorzienings (SW) bedrijf voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zowel externe als interne invloeden maken het noodzakelijk, om met regelmaat de organisatie, bedrijfsvoering, processen, procedures en systemen aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

 • Het verleggen van de koers van productiebedrijf naar een mensontwikkelbedrijf
 • De implementatie van een ander ERP/HRM of Cliëntvolgsysteem e.d.
 • Het invoeren/aanpassen van kwaliteitsystemen zoals ISO, HACCP, KAM en ARBO
 • Veranderende eisen en informatiebehoeften van klanten, gemeentes en overige instanties.  


Staffunctionarissen, afdelingshoofden en medewerkers staan voor de uitdaging om al deze complexe veranderingen bij te houden. Zij moeten tijdig de juiste acties ondernemen om de uitvoering weer in lijn te brengen met de veranderde omstandigheden en de veranderingen opnieuw te borgen. 

De ervaring leert dat dergelijke veranderingsprocessen vaak zeer moeizaam verlopen, veel tijd,  energie en geld kosten en niet altijd de beoogde resultaten opleveren. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van een gedegen inzicht in de bestaande situatie, de effecten en de gerichte activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de veranderingen daadwerkelijk te bewerkstelligen.

Bijvoorbeeld inzicht ten aanzien van:

 • Volledigheid en actualiteit van procesbeschrijvingen
 • Taken en verantwoordelijkheden en de afbakening hiervan
 • Wijze waarop documentatie effectief kan worden ontsloten en toegankelijk kan worden gemaakt
 • Effectiviteit van de communicatie naar medewerkers
 • De wijze waarop en de middelen die nodig zijn om het veranderingsproces doeltreffend en doelmatig te managen. 
 
 
 

Factsheet Procesmanagement

Lees hoe u efficiëntieverbeteringen en procesoptimalisatie realiseert met Mavim voor Procesmanagement.

Download factsheet

Factsheet Business Transformation framework

Lees hoe het Business Transformation framework fungeert als brugfunctie tussen strategie en uitvoering.

Download factsheet

 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op