Bedrijfstransformatie met Mavim

Mavim stelt organisaties in staat om de complexiteit, die onherroepelijk bij een grootschalige transformatie komt kijken, te visualiseren, controleren en beheren. De Mavim software bevat een raamwerk dat organisaties helpt bij het vertalen van de bedrijfsstrategie naar een concreet bedrijfs- en informatiemanagementplan, met inbegrip van een projectportfolio, dat kan worden uitgevoerd, beheerd en gemonitord in de Mavim software.

Het Business Transformatie framework, gebaseerd op het Business Transformatie Planning gedachtegoed van Novius, ondersteunt organisaties bij de afstemming van hun bedrijfsstrategie op de voorwaarden, vereisten en principes, en in de formulering van een reeks strategische projecten die zijn gericht op de gewenste transformatie.


 

Mavim stelt u in staat een 360 graden blik op uw organisatie te werpen

Controle en grip begint bij inzicht en overzicht

Mavim ondersteunt bedrijfs- en digitale transformaties. Het structureren en relateren van bedrijfsprocessen, organisatiebeleid, mensen en IT infrastructuur in de Mavim software stelt u in staat uw bedrijfsprestaties continu te managen, te monitoren en te verbeteren.

Kortom, Mavim is de ultieme tool voor het opzetten van organisatiebrede transparantie. Onze software creëert waarde voor iedereen in de organisatie: van bedrijfsarchitecten tot projectmanagers, tot aan C-level.

Mavim biedt ondernemers een volledige 360° blik op hun organisatie door verbanden te leggen tussen strategie, projecten, personeel, processen, technologie, risico's, klanten en infrastructuur. Door de koppeling met uw bestaande toepassingen en bedrijfssystemen voor het onttrekken van belangrijke informatie, maakt de Mavim software het effect en de impact van iedere potentiële verandering zichtbaar.

Simpel gezegd, Mavim stelt u in staat een compleet beeld van uw organisatie te krijgen, waarmee u controle houdt over de toekomst van uw bedrijf.

Functionaliteiten

imgdesktop
Mavim biedt een centrale opslag om al uw applicaties en systemen in te beheren.

Deze centrale opslag stelt u in staat uw gehele IT-portfolio in kaart te brengen en te beheren in een verbeterde Visio-omgeving. Alle relevante informatie zoals kosten, levenscycli data, eigenaarschap en handleidingen zijn eenvoudig vast te leggen. Bestaande Informatie gedocumenteerd in spreadsheets en andere gegevensbronnen kunnen worden geïmporteerd. Met behulp van de Database Connection Manager kunnen de bedrijfsprocessen en de IT-items die zijn vastgelegd in de CMDB, zoals applicaties, servers, netwerken, routers, bridges, eenvoudig worden gekoppeld.
Mavim genereert gedetailleerde rapportages en biedt geavanceerde dashboards over het gebruik van applicaties en systemen. Het valideren van applicaties en systemen helpt te bepalen in welke mate investeringen in het IT-landschap gerechtvaardigd zijn. De rapportagematrix biedt inzicht in de mogelijke uitbreiding, vervanging, uitfasering of onderhoud van applicaties.

In diverse weergaven beschikt u over een helder overzicht van het aantal toepassingen dat de bedrijfsprocessen en verschillende functies ondersteunt en de kosten die hiermee gemoeid zijn.
De open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen, ArchiMate® wordt in Mavim volledig ondersteund.

Het APM framework is eenvoudig in te bedden in ArchiMate®. Aan de hand van metadata wordt samenhang gecreëerd tussen de bedrijfslaag, applicatielaag en technische laag als ook tussen alle componenten binnen deze drie lagen.

ArchiMate® in Mavim helpt heldere verbanden te leggen tussen processen, diensten, functies, gebeurtenissen, het applicatielandschap, informatieprocessen, software, hardware en de communicatie-infrastructuur.
Mavim biedt tal van mogelijkheden voor de communicatie van informatie rond het applicatie portfolio. Zo kunnen applicatiegegevens en rapportages direct worden gepubliceerd via een webportal of via SharePoint en Office365.

Met deze publicatiemogelijkheden kan een scala aan rapporten, weergaven en dashboards worden verstrekt, die elk verschillende perspectieven biedt voor verschillende belanghebbenden.
Mavim biedt tal van mogelijkheden voor de communicatie van informatie rond het applicatie portfolio. Zo kunnen applicatiegegevens en rapportages direct worden gepubliceerd via een webportal of via SharePoint en Office365.

Met deze publicatiemogelijkheden kan een scala aan rapporten, weergaven en dashboards worden verstrekt, die elk verschillende perspectieven biedt voor verschillende belanghebbenden.
Mavim biedt tal van mogelijkheden voor de communicatie van informatie rond het applicatie portfolio. Zo kunnen applicatiegegevens en rapportages direct worden gepubliceerd via een webportal of via SharePoint en Office365.

Met deze publicatiemogelijkheden kan een scala aan rapporten, weergaven en dashboards worden verstrekt, die elk verschillende perspectieven biedt voor verschillende belanghebbenden.

Mavim helpt een succesvolle transformatie van uw organisatie te realiseren: van strategie tot uitvoering

We leven in een tijd van ongekende economische en sociale verandering. Om te overleven en te floreren moeten organisaties voortdurend kunnen innoveren en zich snel aanpassen aan nieuwe situaties. Transformaties kunnen bestaan uit een verandering in de missie, een herontwerp van de organisatie, nieuwe systemen of IT-infrastructuur.

Deze brede transformaties beïnvloeden niet alleen mensen, maar ook processen en technologie. Met het Business Transformatie Framework (BTF) wordt uw strategie omgezet in een concreet bedrijfs- en informatiemanagement plan, inclusief een verandering-, programma- en project portfolio.

Het Business Transformatie framework

  • Krijg een eerste indruk van het ‘best practices’ Business Transformatie framework
  • Ervaar hoe het Business Transformatie framework helpt bij de vertaling van strategie naar een projectportfolio
  • Zie hoe het Business Transformatie framework een 360 graden blik op uw organisatie werpt
  • Bevat de waarde die het Business Transformatie framework aan uw veranderingsprojecten toevoegt

Wat Mavim uniek maakt

Innovatieve functionaliteit. Slim naar inzicht en samenwerking.

Versiebeheer: van IST naar SOLL

Maak een momentopname van een onderwerp en kijk, desgewenst, terug. Per onderwerp of detailproces kan tot op detailniveau worden bepaald welke onderdelen worden opgenomen in de versie en publicatie.

Connect: alle relevante bedrijfsinformatie

Losstaande informatie krijgt meer betekenis wanneer relaties zijn gelegd en de onderlinge samenhang in één oogopslag duidelijk is. Verbind normen en wet- en regelgeving aan de bestaande processen en verkrijg inzicht in hoeverre u voldoet aan de norm of wet.

Share: feedback & communicatie

De notitiefunctie geeft medewerkers de kans om inhoudelijk te reageren, feedback te leveren, en verbeteringen aan te dragen op de gepubliceerde informatie. De integratie met Yammer vergemakkelijkt de samenwerking tussen betrokkenen en vergroot het draagvlak binnen de organisatie.

Praktijkcases

Een aantal sprekende voorbeelden uit de praktijk

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op