Voorspelbare en succesvolle implementatie van bedrijfskritische applicaties

Mavim biedt een systematische aanpak voor het definiëren, analyseren, verbeteren en communiceren van bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Het Mavim platform biedt een optimale omgeving voor teams om ERP-bedrijfsprocessen en -eisen vast te leggen, te delen en te valideren en daarmee een bedrijfsblauwdruk voor ERP implementaties te genereren.

Het heldere inzicht dat Mavim voor AIM biedt, zal niet alleen uw implementatie versnellen, maar ook de voorspelbaarheid vergroten van de impact en de kosten (resources en budget) die gemoeid zijn met de implementatie van bedrijfskritische applicaties. Mavim voorziet in een naadloze integratie met Microsoft Dynamics, INFOR en SAP.Downloads

Zie | Lees | Leer | ErvaarAnimatie AIM in 2 minuten


Demo AIM met Mavim


Klantcase DEEN Supermarkten

Praktijkcases

Onze klanten aan het woord

Kuwait Petroleum

Deen Supermarkten

Voordelen

Vergroot de voorspelbaarheid van de impact en kosten van een applicatie-implementatie

Tijdswinst

Heldere blauwdruk van de bedrijfsprocessen

Betere alignment van business en IT

Consistente documentatie voor eindgebruikers

Functionaliteiten

Produceer waardevolle procesblauwdrukken voor uw ERP implementatie

Centralisatie en hergebruik documentatie

De consistente, eenduidige documentatie rondom de werking van de applicatie en de afhankelijkheid op het bedrijfsproces geeft een organisatie een enorme voorsprong in tijd bij het plannen, ontwerpen, testen en implementeren.

Risico-inventarisatie

De “fit” tussen de functionaliteit van het pakket, de mens en de bedrijfsprocessen, die door het pakket ondersteund moeten worden, vormen een belangrijke succesfactor voor de implementatie van een bedrijfskritische applicatie.

Communicatie via SharePoint

Met Mavim beschikt u over één communicatieplatform gedurende de gehele levenscyclus van de bedrijfsapplicatie. Het vormt dé basis voor de communicatie over de nieuwe of gewijzigde werkwijze voor de gehele organisatie.

Feedbackfunctionaliteit

De te implementeren applicatie dient ondersteunend te zijn aan én in lijn te zijn met de bedrijfsprocessen en niet andersom. Hierbij is de betrokkenheid van de gehele organisatie van essentieel belang.

Rollen

Wie ondersteunen wij met het AIM framework?

IT Manager

Als IT Manager draagt u zorg voor alle operationele IT infrastructuur en faciliteiten en heeft u de uitdagende taak om de IT omgeving naar een hoger plan te tillen. Om dit te bereiken zult u applicaties met eenzelfde functionaliteit moeten opheffen ten gunste van een meer geschikte en actuelere applicatie.

IT Manager

ERP-, CRM- en Programmamanagers

Als ERP-, CRM- of Programmamanager bent u verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het implementatieproject. In het begin van het implementatietraject verkent u mogelijke oplossingen (het realisatieproces).

ERP-, CRM- en Programmamanagers

Business Analist

Als Business Analist ligt uw focus op het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare IT-oplossingen. Ook het invoeren van die oplossingen maakt hier onderdeel van uit. Om de brug te kunnen slaan tussen business en IT, rekening houdend met alle aspecten van de IT-bedrijfsvoering.

Business Analist

Achtergrond

Implementaties van ERP-systemen of andere bedrijfskritische applicaties zijn voor iedere organisatie een grote uitdaging. Deze projecten worden doorgaans niet binnen de overeengekomen tijd en budget afgerond en de beoogde resultaten wijken te vaak af van de oorspronkelijke projectdoelstellingen. De “fit” tussen de functionaliteit van het pakket, de mens en de bedrijfsprocessen, die door het pakket ondersteund moeten gaan worden, vormen een belangrijke succesfactor voor dergelijke implementaties.

Applicatie Implementatie Management (AIM) heeft als doel om (ERP-)systemen sneller, goedkoper en kwalitatief beter te kunnen selecteren, implementeren, upgraden en te laten adopteren door de gebruikers. De hoeveelheid informatie en documentatie die ontwikkeld wordt bij de implementatie van bedrijfskritische applicaties is significant en het overzicht, de samenhang en het behoud van consistentie van de informatie is uitermate complex. Daarbij moeten de applicatiefuncties aantoonbaar gerelateerd zijn aan processen én de betrokken functionarissen. Hiervoor is de betrokkenheid van de gehele organisatie van essentieel belang.

Business & IT

Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van Applicatie Portfolio Management, Enterprise Architectuur en Applicatie Implementatie Management. Met Mavim kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.

Mavim stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten.

Het platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:

  • Verminder de complexiteit van IT
  • Versterk de relatie tussen business en IT
  • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
  • Speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aan