| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Applicatie Implementatie Management (AIM) heeft als doel om (ERP-) systemen sneller, goedkoper en kwalitatief beter te kunnen selecteren, implementeren, upgraden en te laten adopteren door de gebruikers.

AIM biedt centralisatie en hergebruik van alle informatie die voorafgaand aan en tijdens een applicatie implementatie of -migratie ontstaat en ontwikkeld wordt. Het biedt inzicht, overzicht en flexibiliteit en ondersteunt de eigen implementatie en de implementatiemethodieken van bijvoorbeeld Microsoft, SAP en Oracle.
imgdesktop

Centralisatie en hergebruik documentatie

De consistente, eenduidige documentatie rondom de werking van de applicatie en de afhankelijkheid op het bedrijfsproces geeft een organisatie een enorme voorsprong in tijd bij het plannen, ontwerpen, testen en implementeren. Deze documentatie kan vervolgens worden aangewend voor de ontwikkeling van consistent en ondersteunend trainingsmateriaal.

AIM biedt centralisatie en hergebruik van alle informatie die voorafgaand aan en tijdens een applicatie implementatie of -migratie ontstaat en ontwikkeld wordt. Hiermee wordt een enorme tijdswinst tijdens de applicatie designfase, de testfase en de ingebruikname gerealiseerd.

Risico-inventarisatie

De “fit” tussen de functionaliteit van het pakket, de mens en de bedrijfsprocessen, die door het pakket ondersteund moeten worden, vormen een belangrijke succesfactor voor de implementatie van een bedrijfskritische applicatie. Door bedrijfsprocessen die in Mavim zijn vastgelegd te verbinden aan de applicatiefuncties wordt inzichtelijk op welke wijze een applicatie het bedrijfsproces ondersteunt. Vervolgens kunnen de risico’s en de impact bij veranderende IT- of bedrijfsprocessen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.
imgdesktop
imgdesktop

Communicatie via SharePoint

Met Mavim beschikt u over één communicatieplatform gedurende de gehele levenscyclus van de bedrijfsapplicatie. Het vormt dé basis voor de communicatie over de nieuwe of gewijzigde werkwijze voor de gehele organisatie. De (ERP-) applicatie-documentatie is tijdens het project voor alle eindgebruikers via een intranet portal - zoals SharePoint - te raadplegen, altijd in de context van het (kritische) bedrijfsproces.

Feedbackfunctionaliteit

De te implementeren applicatie dient ondersteunend te zijn aan én in lijn te zijn met de bedrijfsprocessen en niet andersom. Hierbij is de betrokkenheid van de gehele organisatie van essentieel belang. Dit wordt in Mavim ondersteund door een effectieve en gebruiksvriendelijke functie voor het indienen en behandelen van verbetervoorstellen.
imgdesktop

Praktijkcases

Een aantal klanten aan het woord hoe zij Mavim hebben ingezet

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op