| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
imgdesktop

Business analisten

Als Business Analist ligt uw focus op het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare IT-oplossingen. Ook het invoeren van die oplossingen maakt hier onderdeel van uit. Om de brug te kunnen slaan tussen business en IT, rekening houdend met alle aspecten van de IT-bedrijfsvoering, is het voor u essentieel te beschikken over een helder inzicht in de applicaties en de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen. Dit inzicht helpt u een voorlichtende rol naar de business te spelen, nieuwe ontwikkelingen in de markt op te pikken en deze te vertalen naar efficiënte oplossingen.

ERP-, CRM- en Programmamanagers

Als ERP-, CRM- of Programmamanager bent u verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het implementatieproject. In het begin van het implementatietraject verkent u mogelijke oplossingen (het realisatieproces). In de opstartfase bent u hoofdzakelijk bezig met het optuigen van het projectteam en creëren van voldoende draagvlak voor de implementatie. Tijdens de uitvoering van het implementatieproject zorgt u voor de uitvoering en het plannen, terwijl u in de eind- of opleverfase als ERP-, CRM- of Programmamanager bezig bent het opleveren van gebruikersdocumentatie en het trainen van eindgebruikers.
imgdesktop
imgdesktop

IT Managers

Als IT Manager draagt u zorg voor alle operationele IT infrastructuur en faciliteiten en bent u verantwoordelijk voor een zorgvuldige aansluiting en afstemming van de bedrijfsprocessen op de functionaliteiten van een applicatie. Daarbij is de fit tussen de requirements vanuit de business en de requirements van het systeem of de applicatie van essentieel belang. Om te voorkomen dat een (ERP) implementatie een ‘feestje’ van IT wordt, zal de IT-Manager zich in dit traject een rol aan moeten meten die ondersteunend is aan de business.

Praktijkvideo

Hoe het applicatielandschap rationaliseren met behulp van het APM framework?Praktijkcases

Een aantal klanten aan het woord hoe zij Mavim hebben ingezet

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op