Continue verbetering en optimalisatie

Mavim bevordert een integrale aanpak van business procesmanagement en verbetering. Door uitbreiding en verbetering van de functionaliteiten van Microsoft Visio, biedt Mavim gebruikers de ideale omgeving voor samenwerking en verbetering van de procesinfrastructuur binnen een organisatie.

Mavim ondersteunt gelijktijdige modellering in de volgende talen: BPMN, EPC, IDEF0 en functiestroomschema's. In Mavim kunnen processen eenvoudig worden gemodelleerd, gepubliceerd op het web, op inhoud goedgekeurd en gedeeld met eindgebruikers ter ondersteuning van Lean, Six Sigma of operational excellence trajecten.Downloads

Zie | Lees | Leer | ErvaarAnimatie BPM in 2 minuten


Demo BPM met Mavim


Klantcase Droomparken

Praktijkcases

Onze klanten aan het woord

B&C Raamdecoratie

Voordelen

Efficiënt en effectief beheer van processen en kwaliteit

Borging van de procesgang

Verhoging klanttevredenheid

Heldere blauwdruk van de bedrijfsprocessen

Minder kosten, meer rendement

Functionaliteiten

Documenteer, analiseer en verbeter uw bedrijfsprocessen met Mavim

Centrale opslag in Visio

In Mavim kunt u uw procesinformatie eenvoudig vastleggen en processen modelleren met behulp van Visio. Hergebruik van bestaande documentatie wordt gefaciliteerd door de import- en exportfunctie.

Simulatie

Simuleer uw procesgang en zie onmiddellijk waar de knelpunten en/of verbeterpunten in het proces zitten. Is de doorlooptijd bij een bepaald onderdeel van het proces te lang?

Feedbackfunctionaliteit

De geavanceerde feedbackfunctionaliteit geeft medewerkers de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren, feedback te leveren, en verbeteringen aan te dragen op de gepubliceerde informatie..

Publicatie via SharePoint | Office365

Mavim en SharePoint | Office 365 bieden één portal voor het ontsluiten van alle informatie en informatiemanagementvraagstukken en voor het borgen en delen van kennis.

Rollen

Wie ondersteunen wij met ons platform voor BPM en kwaliteitsmanagement?

Procesmanager

U bent in staat om gedetailleerde, nauwkeurige documentatie te creëren en onderhouden. Ook kunt u de geschiktheid voor verbetering van processen en de knelpunten in de procesgang identificeren. Bovendien kunt u gebruik maken van zowel Visio als BPMN, die beiden een centrale opslag bieden voor het documenteren en opslaan van proces artefacten.

Procesmanager

Kwaliteitsmanager

Het gebruik van Mavim vergemakkelijkt de invoering van kwaliteitsmanagement binnen organisaties. Met Mavim kunnen bedrijfsprocessen, alsmede alle procesgerelateerde informatie, eenvoudig in kaart worden gebracht.

Kwaliteitsmanager

Verander- of verbetermanager

Met Mavim bent u in staat om de uitvoering van diverse initiatieven tot procesverbetering binnen uw organisatie te coördineren en controleren.

Verander- of verbetermanager

Achtergrond

BPM is gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen binnen professionele organisaties. Bij verbeteren kunt u denken aan het verhogen van de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, klantgerichtheid en innovativiteit. De verbetering zelf wordt gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

BPM impliceert het continu blijven volgen van de proces-prestaties en de koppeling aan gestelde doelen. Daarnaast willen organisaties de kwaliteit van hun producten en diensten voor hun klanten kunnen borgen en daar waar mogelijk verhogen. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven.

BPM & Kwaliteitsmanagement

Mavim biedt een managementplatform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd.

Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen en beschrijvingen van wetgevingen en normeringen. Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Het platform voor optimalisatie van de procesgang & verbetering van producten en diensten:

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Communiceer de informatie en ontvang verbetervoorstellen

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aan