| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Borging van de procesgang

Processen vormen het hart van uw organisatie. Zij bepalen in grote mate de kwaliteit van uw producten en diensten. Daarom is het essentieel dat de bedrijfsprocessen goed zijn vastgelegd en dat de organisatie inzicht heeft in de output van die processen.

De beslissing met BPM te beginnen, is primair een strategische keuze: u moet als organisatie geloven in het nut van een procesgeoriënteerde aanpak. IT-systemen kunnen een rol spelen om BPM met meer succes en minder inspanning te implementeren én onderhouden.

Verhoging klanttevredenheid

Iedere organisatie beoogt om met minder kosten, meer rendement te behalen, de kwaliteit van producten en diensten te vergroten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van deze doelstelling en een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Naast het realiseren van de gestelde doelstelling draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen en geldstromen.

Heldere blauwdruk van de bedrijfsprocessen

Mavim biedt een gestructureerd informatiesysteem dat bedrijfsprocessen en de benodigde communicatie rondom deze processen, zowel transparant als controleerbaar maakt. Het helpt om gedetailleerde documentatie te creëren met behoud van overzicht in het systeem, en toont wie wat doet, waarom, wanneer, waar en met welke middelen.

Minder kosten, meer rendement

Proces- en kwaliteitsmanagement leiden tot een kritische blik op de processen wat zorgt voor minder kwaliteitskosten (beoordelings- en faalkosten). Ook zorgt het voor optimale benutting van de beschikbare middelen en een betere klantgerichtheid.

Praktijkvideo

Kwaliteitsportaal in de cloud | Leger des HeilsPraktijkcases

Een aantal klanten aan het woord hoe zij Mavim hebben ingezet

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op