Samenhang en samenwerking voor een optimale bedrijfsinrichting

Mavim voorziet in de collectieve modellering vanuit één centrale bron. Vanwege de gebruikersvriendelijke interface met Visio vereist onze software minimale opleiding.

Bovendien biedt het Mavim platform enterprise architecten flexibele gebruikersinterfaces, die domeinanalyse en besluitvorming vergemakkelijken door middel van een krachtige rapportagefunctionaliteit. De open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen wordt in de Mavim software volledig ondersteund.


Downloads

Zie | Lees | Leer | ErvaarAnimatie EA in 2 minuten


Demo EA met Mavim


Klantcase Gemeente Hellevoetsluis

Praktijkcases

Een aantal klanten aan het woord hoe zij Mavim hebben ingezet

Voordelen

Efficiënt en effectief beheer van processen en kwaliteit

Samenhang en samenwerking

Vertaling van strategie naar executie

Blauwdruk van de bedrijfsinrichting

Inzicht in de impact van verandering

Functionaliteiten

Implementeer veranderingen van strategie tot executie

Centrale opslag in Visio

Mavim biedt een centrale opslag om alle informatie rondom de inrichting van de organisatie te beheren.

Rapportages & Dasboards

Mavim genereert gedetailleerde rapportages en biedt geavanceerde dashboards.

Enterprise architectuur & metadata

De open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen wordt in Mavim volledig ondersteund.

Analyses

Met de analyse functionaliteit in Mavim wordt helder inzicht verkregen in de impact van veranderingen op alle onderdelen van de organisatie.

Rollen

Wie ondersteunen wij met ons platform voor Enterprise Architectuur?

Enterprise architect

Met Mavim bent u in staat om gedetailleerde, nauwkeurige documentatie te creëren en onderhouden en heldere grafische weergaven te genereren van de verschillende componenten van de organisatie die van invloed zijn op de bedrijfsinrichting.

Enterprise architect

CTO

Vanuit technologisch oogpunt beschikt u met Mavim over de mogelijkheid om een heldere visie en motivatie ten aanzien van de bedrijfsrichting te formuleren door gebruik te maken van de geavanceerde functionaliteiten en de volledige ondersteuning van de open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen

CTO

Achtergrond

Enterprise-architectuur (EA) vertaalt de strategische doelstellingen van een organisatie naar de inrichting, processen en informatievoorziening. EA geeft richting aan de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden in de vorm van (architectuur)principes, richtlijnen en modellen.

Principes en richtlijnen zijn richtinggevende uitspraken die gebruikt kunnen worden als toetsinstrument voor veranderingen. Modellen beschrijven de huidige en gewenste inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening vanuit allerlei perspectieven. Ze geven het inzicht in de samenhang van de informatie, de processen en de applicaties. Dit inzicht is nodig om veranderinitiatieven op een verantwoorde manier te kunnen kiezen en uitvoeren.

Kortweg kan EA worden gezien als een conceptuele blauwdruk die de structuur en de werking van een organisatie weergeeft. De bedoeling van EA is te bepalen hoe een organisatie het meest effectief haar huidige en toekomstige doelstellingen kan bereiken.

Enterprise Architectuur

Met Mavim beschikt u over een enterprise architectuur platform dat is ontwikkeld voor succesvolle realisaties van transformaties. Waardevolle functionaliteiten ondersteunen enterprise architecten bij de ontwikkeling, het onderhoud en de uitvoering van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuur. De centrale repository in Mavim maakt het mogelijk om verregaande samenhang te creëren tussen de bedrijfslaag, de applicaties en de technische infrastructuur.

Mavim helpt om heldere verbanden te leggen tussen processen, diensten, functies, gebeurtenissen, het applicatielandschap, informatieprocessen, software, hardware en de communicatie-infrastructuur. Dit alles in relatie tot het gedrag, de interne structuur en het gebruik van informatie binnen de organisatie.

Het platform voor het creëren van inzicht in de inrichting van de organisatie

  • Manage veranderingen van strategie tot executie
  • Verkrijg inzicht in de complexiteit van de organisatie en haar inrichting
  • Hanteer een holistisch aanpak voor het verbinden van processen, systemen en infrastructuur

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op