| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Mavim helpt risico’s te identificeren en te kwantificeren en de benodigde beheersmaatregelen te bepalen. Op basis van kans-/impactrapportages die vanuit Mavim worden gegenereerd, kan men risico’s vervolgens op eenvoudige wijze monitoren.

Door alle facetten onderling met elkaar in verband te brengen wordt inzicht verkregen in de gehele GRC cyclus en samenhang gecreëerd en geborgd in één database.
imgdesktop

Centrale opslag

In Mavim kunnen de strategische bedrijfsdoelstellingen, prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren eenvoudig worden vastgelegd. De algehele procesgang kan worden beschreven, inclusief activiteiten, werkinstructies alsmede weten regelgeving in het kader van controle en verantwoording. Mavim helpt risico’s te identificeren en te kwantificeren en de benodigde beheersmaatregelen te bepalen.

Rapportages & dashboards

Op basis van kans-/impactrapportages, zogenaamde ‘scatter charts’ die vanuit Mavim worden gegenereerd, kan men risico’s vervolgens op eenvoudige wijze monitoren. Door al deze facetten onderling met elkaar in verband te brengen wordt inzicht verkregen in de gehele GRC cyclus en samenhang gecreëerd en geborgd in de database. Hierdoor kunnen diverse managementrapportages worden gegenereerd en informatievragen beantwoord.
imgdesktop
imgdesktop

Metadata

Ten aanzien van de risicobeheersing biedt Mavim de mogelijkheid om aan risico’s diverse kenmerken (zoals: bron/oorsprong, typering, hoogte/zwaarte, kans en impact, et cetera) toe te kennen. Naast deze informatie kan de effectiviteit van bijbehorende, gedefinieerde beheersmaatregelen worden bepaald, kunnen inherente en restrisico’s in kaart worden gebracht en kan een gedegen keuze worden gemaakt voor het al dan niet vermijden, verminderen, overdragen of accepteren van een risico.

Publicatie via SharePoint | Office365

Mavim stelt het organisaties in staat met meerdere personen, vanuit verschillende invalshoeken en belangen te werken aan GRC. Consistentie in informatie is gewaarborgd en de communicatie onderling is in optima forma door gebruik van de publicatieportal.
imgdesktop

Praktijkcases

Een aantal klanten aan het woord hoe zij Mavim hebben ingezet

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op